خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  شکایت اروپا از ایران به دلیل ارسال پارازیت برروی امواج ماهواره ای یوتل ست

شکایت اروپا از ایران به دلیل ارسال پارازیت برروی امواج ماهواره ای یوتل ست

خبرگزاری هرانا - شدت يافتن ارسال پارازيت از سوی حکومت ايران با هدف قطع دريافت برنامه های شبکه های ماهواره ای واکنش های بسياری را از سوی شخصيت های گون...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط