خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ نوشتار حامد روحی نژاد از زندان اوین در مدح فرزاد کمانگر

هرانا؛ نوشتار حامد روحی نژاد از زندان اوین در مدح فرزاد کمانگر

به نام شهدای کردستان

در دل صدف سختی های روزگار، خود را پروراندی و هر ذره از وجود گوهرینت را با رنج های هولناک هستی بارور نمودی و گوهرین تر گشتی و هر روز زیبایی ات  افزونتر. تا اینکه سرتاسر سرشتت، سراپای وجودت، درین و مروارید گونه شد تا بدان حد که دیگرپلید خویان چشم دیدنت و تاب و تحمل بودنت را نداشتند و از دل هستی دریا نیستت کردند و سرانجام طعمه ی زیبایی ستیزان گشتی. بنگر، بنگر که چگونه دریا فقدان تو را به ماتم نشسته است و ذهن و حافظه ی دریا از نبود دردانه اش اندوه ناک و دلش دریایی ست پر خون. موج های آرام و آشفته، بی رمق به این سو آن سو سرگردانند و گهگاه با طعنه زدن به ساحل فراموشی تلنگری به خواب خشکی و بی تفاوتی می نوازند و دریا در بهت و حسرت، دریا گونه به انتقام مرواریدش، پای برجاست.

تمام هستی دریا گیج و گنگ و مات و مبهوت، سرخورده از غم کم داشت دردانه اش سر در گریبان سکوت و سکون فروبرده، موج هایش سرنگون گشته و حتی طوفان یارای طوفانی کردنش را ندارد. دریا دیگر نجوای نیلگون آسمان را بازتاب نمی گوید، دریا خونین است اما آسمان … آسمان در بغض فروخورده خود، فروخفته، اندامش کبود و ابرهای تیره و تاریکش با فریادی مهیب و خشم گین از سوگ دریا، عنقریب است که حجم تابوت دریا را تا ابد با گریه بارانش گشایش دهد.

فاصله بی پایان آسمان و دریا، در این درد دریغ و نیستی دردانه ی متن و فرزند دریا، به یگانگی و یکتایی دگرگون شده … تو گویی آسمان بربستر دریا و امواج شناور است و همه چیز آبستن یک رویداد بی همتا و یک میلاد…! دریا از درد نبود دردانه اش دردمند، آسمان از درد دریا و دردانه اش غمین و هستی از درد دردانه و دریا و آسمان آبستن … این همه درد و سکوت و سکون … آرامش پیش از طوفان خود خواهی را، فریاد می زند.

فراموش شدنی نیستی تا فراموش شوی . در ژرفای هستی رخنه کرده ای و با وجود نیستی ات بیش از بیش هستی.

فرزاد جان، زین پس روز شهادتت را، به پاس از خود گذشتگی هایت در راه آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم، روز آموزگار می خوانم.

 

حامد روحی نژاد

اردی بهشت ماه ۸۹

اندرزگاه ۸ زندان اوین

منبع: خبرگزاری هرانا

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید