خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹, 10th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱:۴۰

    خانه  > اندیشه و بیان  >  هرانا؛ لیست بازداشت شدگان ثبت شده در اردی بهشت ۸۹

هرانا؛ لیست بازداشت شدگان ثبت شده در اردی بهشت ۸۹

خبرگزاری هرانا – آنچه که در پی می آید مشخصات و هویت ۵۵ شهروندی است که در رابطه با فعالیت های مذهبی، سیاسی یا اجتماعی توسط نیروهای انتظامی یا امنیتی بازداشت شده اند، این لیست افرادی را در برمی گرد که در محدوده ی اردی بهشت ماه  ۱۳۸۹ بازداشت یا نزدیک به این تاریخ از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام هویت شده اند.

۱   محمد تقی فلاحی – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۲    ایرج جوادی- نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۳    فرقانی – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۴    محمدی – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۵    رئیس زاده – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۶    خانم باد پر – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۷    زینال زاده – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت:  ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۸    سوری – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۹    شیورانی – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۱۰  ایمان زاده – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۱۱  منتجبی – نوع فعالیت: معلم – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۱۲  خسروی – نوع فعالیت: سردبیر سایت هم میهن نیوز – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۱۳  مریم عباسی نژاد – نوع فعالیت: دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی – تاریخ بازداشت: ۱۲ اردیبهشت ۸۹
۱۴  حسین رئیسیان – نوع فعالیت: استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی – تاریخ بازداشت: ۱۳ اردبیهشت ۸۹
۱۵  حسین محمدی الوار – نوع فعالیت: فعال مدنی آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۱۴ اردبیهشت ۸۹
۱۶  مجید اسلامی – نوع فعالیت: بهایی-  تاریخ بازداشت: ۹ اردیبهشت ۸۹
۱۷  وحید طلایی – نوع فعالیت: عضو کمیته پیگیری حقوقی میرحسین موسوی – تاریخ بازداشت:۱۴ اردیبهشت ۸۹
۱۸  سیمین گرجی – نوع فعالیت: بهایی-  تاریخ بازداشت: ۱۵ اردیبهشت ۸۹
۱۹  پیمان نودینیان- نوع فعالیت: اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان- تاریخ بازداشت: ۱۹ اردبیهشت ۸۹
۲۰  ملکی – نوع فعالیت: اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – تاریخ بازداشت: ۱۹ اردبیهشت ۸۹
۲۱  زارع – نوع فعالیت: اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – تاریخ بازداشت: ۱۹ اردبیهشت ۸۹
۲۲  زندی نیا – نوع فعالیت: اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – تاریخ بازداشت: ۱۹ اردبیهشت ۸۹
۲۳  آرام ویسی – نوع فعالیت: فعال دانشجویی – تاریخ بازداشت:  ۲۳ اردبیهشت ۸۹
۲۴  فواد  مرادی – نوع فعالیت: فعال دانشجویی – تاریخ بازداشت:  ۲۳ اردبیهشت ۸۹
۲۵  توفیق  پرتوی – نوع فعالیت: فعال دانشجویی – تاریخ بازداشت: ۲۳ اردبیهشت ۸۹
۲۶  دانا لنجاوایی – نوع فعالیت:  فعال دانشجویی – تاریخ بازداشت: ۲۳ اردبیهشت ۸۹
۲۷  سامان زندی – نوع فعالیت: فعال دانشجویی – تاریخ بازداشت:  ۲۳ اردبیهشت ۸۹
۲۸  علیرضا شیرازی – نوع فعالیت: مدیر سرویس وبلاگ بلاگفا- تاریخ بازداشت:    ۲۳ اردبیهشت ۸۹
۲۹  علیرضا حسین زاده – نوع فعالیت: فعال مدنی آذربایجان  – تاریخ بازداشت: ۲۱ اردیبهشت ۸۹
۳۰  رضا  عبدی – نوع فعالیت:  فعال مدنی آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۲۱ اردیبهشت ۸۹
۳۱  علی نجفی-  تاریخ بازداشت: ۴ اردبیهشت ۸۹
۳۲  محمد خانی- تاریخ بازداشت: ۴ اردبیهشت ۸۹
۳۳  سعید جهان آرا – تاریخ بازداشت: ۴ اردبیهشت ۸۹
۳۴  علی رضا هاشمی – نوع فعالیت: دبیر کل سازمان معلمان ایران – تاریخ بازداشت: ۸ اردیبهشت ۸۹
۳۵  توفیق مرتضی پور – نوع فعالیت: اعضای کانون صنفی معلمان در تبریز – تاریخ بازداشت: ۸ اردیبهشت ۸۹
۳۶  علی اکبر باغانی – تاریخ بازداشت: ۸ اردی بهشت ۸۹
۳۷  محمد بهشتی لنگرودی  – تاریخ بازداشت: ۸ اردی بهشت ۸۹
۳۸  مسعود حیدری – نوع فعالیت: مدیرعامل سابق خبرگزاری ایلنا – تاریخ بازداشت: ۲۶ اردیبهشت ۸۹
۳۹  محسن آرمین – نوع فعالیت: سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- تاریخ بازداشت: ۲۶ اردیبهشت ۸۹
۴۰  متین فتاحیان – نوع فعالیت: شهروند کرد – تاریخ بازداشت: ۲۲ اردبیهشت ۸۹
۴۱  حاج احمد  یزدانفر – نوع فعالیت: محافظ ارشد میر حسین موسوی – تاریخ بازداشت: ۲۷ اردیبهشت ۸۹
۴۲  بهمن خدادادی – نوع فعالیت: دانشجوی طیف چپ اصفهان – تاریخ بازداشت: ۱۸ اردیبهشت ۸۹
۴۳  مصطفی  جمشیدی – نوع فعالیت: روزنامه نگار آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۲۸ اردیبهشت ۸۹
۴۴  رامین جباری – نوع فعالیت: روزنامه نگار آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۲۷ اردیبهشت ۸۹
۴۵  حافظ  سردارپور  – نوع فعالیت: فعال فرهنگی آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۲۷ اردیبهشت ۸۹
۴۶  مهناز  کریمی  – نوع فعالیت: شاعر آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۲۸ اردیبهشت ۸۹
۴۷  نادر  عزیزی – نوع فعالیت: فعال فرهنگی آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۲۷ اردیبهشت ۸۹
۴۸  مهدی  زینالی – نوع فعالیت: فعال فرهنگی آذربایجانی – تاریخ بازداشت: ۲۸ اردیبهشت ۸۹
۴۹  زهرا شمس – نوع فعالیت: دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد – تاریخ بازداشت: ۱۶ اردیبهشت ۸۹
۵۰  مصطفی شعار – نوع فعالیت: استاد و مفسر قرآن – تاریخ بازداشت:  اردیبهشت ۸۹
۵۱  وحید اسماعیل زادگان – نوع فعالیت: شهروند بهایی – تاریخ بازداشت: ۱۱ اردیبهشت ۸۸
۵۲  محمد  فرجیان – نوع فعالیت: فعال مدنی آذربایجانی و معلم – تاریخ بازداشت:  ۲۹ اردیبهشت ۸۹
۵۳  اجلال قوامی – نوع فعالیت: سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان – تاریخ بازداشت: ۲۳ اردبیهشت ۸۹
۵۴  آیدین خواجه ای – نوع فعالیت:  فعال دانشجویی – تاریخ بازداشت: ۲۹ اردیبهشت ۸۹
۵۵  اسماعیل عبدی – نوع فعالیت: اعضای کانون صنفی معلمان – تاریخ بازداشت: ۲۹ اردیبهشت ۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید