خبرگزاری هرانا

    خانه  > زندانیان  >  لیست شماره یک اسامی زندانیان محکوم و محکومان به زندان

لیست شماره یک اسامی زندانیان محکوم و محکومان به زندان

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می آید لیست شماره یک اسامی زندانیان محکوم و محکومان به زندان است که از سوی واحد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تدوین شده است.

 

 

 

اسامی و مشخصات :

۱ – سامان آتشک – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲ – رشید آخکندی – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : اعدام
۳ – هلمت حسن آذر پور – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان مرکزی مهاباد – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۴ – سروت آذرنیوش – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۱ سال و نیم حبس تعزیری
۵ – یوسف آرساز – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۷ ماه حبس تعزیری
۶ – حمید آرغیش – فعال فرهنگی -هویت طلب ترک – محل نگهداری : زندان خوی – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۷ – رضا آغه میری – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۶ ماه حبس تعزیری
۸ – حسن آقا جانی – جاسوسی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : حبس ابد
۹ – هدایت الله آقایی – اخلال در نظم عمومی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال و شش ماه حبس
۱۰ – محمد امین آگوشی – محاربه – محل نگهداری : زندان ارومیه – محکومیت : اعدام
۱۱ – احمد آلبوغیش – فعال سیاسی عرب – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۶ سال
۱۲ – یوسف آهنگ خوش – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۳ – رضا ابازری – فعالیتهای پان ترکیستی و ارتباط با بیگانه – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۴ – طیب ابراهیم زاده – هویت طلب ترک – محل نگهداری : زندان ماکو – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۱۵ – محمد ابراهیمی – سازمان علم حق عدالت – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری
۱۶ – محمد رئوف ابراهیمی – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۷ – محمد ابراهیمی – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۸ – محمدعلی ابطحی – اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۱۹ – اکبر اجدادی – اخلال در نظم – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳۲ ماه حبس تعزیری
۲۰ – علی احسانی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان سمنان – محکومیت : ۲سال حبس و تبعید
۲۱ – محمد احسانی – متهم پرونده موسوم به “براندازی نرم ” – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۲ – کیانوش احسانی – قصد ساخت مستندی در مورد آیین بهائیت – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۴ سال حبس و ۵ میلیون جریمه نقدی
۲۳ – ابراهیم احسن – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۴ – نادر احسنی – فعال دانشجویی طیف چپ (داب) – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۵ – هوال احمد – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نقطه نامعلوم – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۲۶ – علی احمد سلیمان – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۵ سال و نیم حبس تعزیری
۲۷ – آمانج احمد عبدالله – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۴ سال بازداشت موقت
۲۸ – طه احمدی – محاربه – محل نگهداری : زندان بندرعباس – محکومیت : ۲۰ سال حبس تعزیری
۲۹ – مادح احمدی – به اتهام دیدار با سران احزاب مخالف – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۳۰ – علی احمدی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۳۱ – جهانبخش احمدی – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۳۲ – هوشیار احمدی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان سنندج – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۳۳ – جلیل احمدی – فعال کارگری – محل نگهداری : زندان دزفول – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۳۴ – نقی احمدی آذر مقدم – روزنامه نگار – محل نگهداری : زندان تبریز – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۳۵ – بهمن احمدی امویی – روزنامه نگار – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۷ سال و چهار ماه و ۷۴ ضربه شلاق
۳۶ – عزت الله احمدیان – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مشهد – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۳۷ – علی اربابی – هوادار آیت الله بروجردی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۳۸ – متین ارجان – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۳۹ – امیر رضا اردلان – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی اصفهان – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۴۰ – ستاره ارکوازی – عضویت در سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان دیزل آباد کرمانشاه – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۴۱ – رستم ارکیا – محاربه – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : اعدام
۴۲ – شیلان ارومیه ای – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۴۳ – منصور اسانلو – فعال کارگری – اقدام علیه امینیت ملی – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۴۴ – خالد استاد قاضی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۴۵ – زهرا اسد پور گرجی – تردد به مقر مجاهدین در عراق – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۴۶ – حسن اسدی – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان تبریز – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۴۷ – سهراب اسماعیل – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : حبس ابد
۴۸ – کوهزاد اسماعیلی – توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان رشت – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۴۹ – محمد اسماعیل وندی – فعال کارگری – اجتماع و تبانی علیه نظام – محل نگهداری : زندان اهواز – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۵۰ – علیرضا اشراقی – اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۵۱ – سیما اشراقیبه – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مشهد – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۵۲ – بختیار اشرفی کیا – هواداری از حزب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۱۱ سال حبس تعزیری
۵۳ – حسین اصغری – امنیتی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۸ سال حبس تعزیری
۵۴ – امیر اصلانی – نامعلوم – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۵۵ – حسین اعزامی – اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۵۶ – دکتر ابراهیم افشار – ارتباط با بیگانه – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۵۷ – جعفر اقدامی – شرکت در مراسم خاوران – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۵۸ – علی الرویسی – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۵۹ – حبیب الله نادری – جاسوسی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۸ سال حبس تعزیری
۶۰ – مهدی اللهیاری – فعال دانشجویی طیف چپ(داب) – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۶۱ – شیرین الم هویی – محاربه – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : اعدام
۶۲ – عمر امامی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی یزد – محکومیت : ۲۱ سال حبس تعزیری
۶۳ – سیاوش امیری – بدعت در دین – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۶۴ – اسعد امیری – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۷ سال حبس تعزیری
۶۵ – کیوان امیری الیاسی – فعال طیف چپ – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۶۶ – یاشار امینی – فعالیت تبلیغی علیه نظام – محل نگهداری : نا معلوم – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۶۷ – رضا امینی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۲۰ سال حبس تعزیری
۶۸ – اسد امینی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۶۹ – هادی امینی – عضویت و همکاری با احزاب سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۷۰ – رحمت اورامی نژاد – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۷۱ – جمهور اوزگور – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۱۳ سال حبس تعزیری
۷۲ – ارسلان اولیایی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۶ سال حبس تعزیری
۷۳ – محمد اولیایی فر – وکیل دادگستری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۷۴ – سیامک ایقانی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مرکزی سمنان – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۷۵ – ساسان بابایی – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۷۶ – محسن باپیری – توهین به رهبری و خروج غیرقانونی از مرز – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۷۷ – جهانگیر بادو زاده – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : حبس ابد
۷۸ – مسعود باستانی – روزنامه نگار – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۷۹ – حسین باستانی – اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۸۰ – اسد باوی – محاربه – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۸۱ – هانی باوی – فعال سیاسی عرب – محل نگهداری : ۱۰ سال تبعید – محکومیت : ۱۱ سال حبس تعزیری
۸۲ – مسلم باوی – فعال عرب اهواز – مشارکت در بمب گذاری – محل نگهداری : زندان اراک – محکومیت : ۱۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به اراک
۸۳ – محسن باوی – فعال سیاسی عرب – محل نگهداری : زندان نیک شهر – محکومیت : ۲۰ سال و تبعید به نیک شهر
۸۴ – عماد باوی – فعال سیاسی عرب – محل نگهداری : ،تبعید به قائم شهر – محکومیت : ۲۵ سال حبس تعزیری
۸۵ – مهدی باهله – عضویت و همکاری با احزاب سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : حبس ابد
۸۶ – ابراهیم بایرزاده – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مراغه – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۸۷ – علی بایرزاده – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان تبریز – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۸۸ – زینب بایزیدی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان زنجان – محکومیت : ۴ و نیم سال حبس و تبعید به زندان زنجان
۸۹ – افشین بایمانی – عضویت در سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۹۰ – هومن بخت آور – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مشهد – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۹۱ – علی بخش بذرافکن – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۲ ونیم سال حبس و ۵ سال تبعید
۹۲ – رسول بدلی – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۹۳ – علی بدلی – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۹۴ – ناصر برزگر – عضویت و همکاری با گروه های معاند نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۹۵ – حمید رضا برهانی – هواداری از سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۹۶ – ناظم بریحی – حمل و نگهداری مواد منفجره – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : حبس ابد
۹۷ – هوشیار بشابادی – محاربه – محل نگهداری : زندان دیزل آباد کرمانشاه – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۹۸ – شاکر بگی – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۳۰ سال حبس تعزیری و تبعید
۹۹ – حمید بنازاده – هواداری از سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۰۰ – علی اصغر بنازاده – هواداری از سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۰۱ – کبری بنازاده امیر خیزی – ارتباط با سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۵ سال حبس و تبعید به زندان گوهردشت کرج
۱۰۲ – مهران بندی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : بازداشتگاه اطلاعات یزد – محکومیت : ۳ و نیم سال حبس تعزیری
۱۰۳ – ساعد بنفشی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱ سال و نیم حبس تعزیری
۱۰۴ – مهدی بوئینی – تمرد و تیراندازی به مامورین – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۱۰۵ – هیوا بوتیمار – روزنامه نگار – محاربه – محل نگهداری : بازداشتگاه اطلاعات مهاباد – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۱۰۶ – قادر بوستانچی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۰۷ – وحید بهادری – هویت طلب ترک – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۱۳ ماه حبس تعزیری
۱۰۸ – جمال بهادری – توهین به رئیس قوه قضائیه – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۰۹ – علی بهزادیان – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۱۱۰ – علی بهزادیان نژاد – وبلاگ نویس – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۱۱۱ – مجتبی بیات – توهین به مقدسات – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی
۱۱۲ – عدنان بیانات – اقدام علیه امنیت ملی – محل نگهداری : زندان اهواز – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۱۳ – علی بیکس – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۷ سال و ۷۴ ضربه شلاق
۱۱۴ – رضا پاشائی – هویت طلب ترک – محل نگهداری : زندان نقده – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۱۵ – محمد پالش – هوادار پژاک – محل نگهداری : زندان اردبیل – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۱۶ – عباس پالیزدار – اقدام بر علیه امنیت ملی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۱۱۷ – جمال پر – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۷ سال حبس تعزیری
۱۱۸ – محمد پرتوی – شرکت در تجمع اعتراضی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۱۱۹ – ایوب پرکار – ارتباط با سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲۰ سال حبس تعزیری
۱۲۰ – محمد امین پروشان – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۱۲۱ – علی پرویز – فعال دانشجویی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۲۲ – خه بات پرویزی – محاربه – محل نگهداری : زندان دیزل آباد کرمانشاه – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۱۲۳ – ستار پرویزی – محاربه – محل نگهداری : زندان دیزل آباد کرمانشاه – محکومیت : ۱۶ سال حبس تعزیری
۱۲۴ – یاسر پرویزی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۲ و نیم سال حبس تعزیری
۱۲۵ – کاوه پرویزی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۱۲۶ – کمال پروینی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی ماکو – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۲۷ – محمد پورعبدالله – فعال دانشجویی طیف چپ (داب) – محل نگهداری : قزل حصار – محکومیت : ۳ سال حبس
۱۲۸ – احمد پولادخانی – محاربه – محل نگهداری : زندان ارومیه – محکومیت : اعدام
۱۲۹ – بهمن پیکال – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۱۳۰ – محمد تابع محمدی – فعال دانشجویی – محل نگهداری : زندان عادل آباد شیراز – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۱۳۱ – فریدون تابعی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۳۲ – کیان تاجبخش – پژوهشگر- تلاش برای اجرای کودتای مخملی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۳۳ – علی تاجرنیا – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۳۴ – سوسن تبیانیان – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مرکزی سمنان – محکومیت : ۱۸ ماه حبس تعزیری
۱۳۵ – آرش ترابی – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۱۳۶ – حسن ترلانی – محاربه ، اقدام علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی کرمان
۱۳۷ – حسام ترمسی – ایجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۳۸ – ساسان تقوایی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان شیراز – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۱۳۹ – احمد تمویی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی مهاباد – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۴۰ – طاهر تمیمی – دبیرکل جبهه دموکراتیک خلق عرب – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۱۴۱ – احسن توپوز – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۱۳ سال حبس تعزیری
۱۴۲ – بهروز توکلی – عضو رهبری جامعه بهائیان – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال بازداشت موقت
۱۴۳ – مجید توکلی – اجتماع و تبانی علیه نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری
۱۴۴ – وحید تیزفهم – عضو رهبری جامعه بهائیان – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال بازداشت موقت
۱۴۵ – مهوش ثابت – عضو رهبری جامعه بهائیان – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال بازداشت موقت
۱۴۶ – سروش ثابت – اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۴۷ – رها ثابت – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان عادل آباد شیراز – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۱۴۸ – محسن ثقفی – فعال کارگری – شرکت در تجمع روز جهانی کارگر – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۴۹ – علیرضا ثقفی – نویسنده – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۵۰ – رقیه جابری – بدعت در دین – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۵۱ – جواد جابری – فعال سیاسی عرب – محل نگهداری : زندان سپیدار اهواز – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۵۲ – بهروز جاوید تهرانی – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۷ سال حبس تعزیری
۱۵۳ – محسن جعفری – اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۴ سال زندان و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه
۱۵۴ – رضا جعفریان – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۵۵ – سهراب جلالی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۲ سال حبس و تبعید به کاشمر
۱۵۶ – محمد جلالی – عضویت در گروه های معاند – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید
۱۵۷ – زینب جلالیان – محاربه – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : اعدام
۱۵۸ – عباس جلیلیان – جاسوسی – نویسنده – محل نگهداری : دیزل آباد کرمانشاه – محکومیت : ۱۵ ماه حبس تعزیری
۱۵۹ – فرهاد جمال رشید – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۴ سال بازداشت موقت
۱۶۰ – محمد حسن جنیدی – تشویش اذهان عمومی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۶۱ – کاوه جوانمردی – روزنامه نگار- محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی مراغه – محکومیت : ۲ سال حبس و تبعید به زندان مراغه
۱۶۲ – رضا جوشن – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۶۳ – قادر جولا – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۱۶۴ – کامران جهانبانی – اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۶۵ – امیرعلی چابکزاده – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۱۶۶ – عمر چاپراز – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۱۳ سال حبس تعزیری
۱۶۷ – حمزه چاوشی – همجنس گرایی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : اعدام
۱۶۸ – فرزاد چراغ ویسی – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۶۹ – عبدالامیر چلداوی – عضویت و همکاری با احزاب سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۱۷۰ – عبدالرحمان چنگالی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۵ سال و نیم حبس تعزیری
۱۷۱ – خدارحم چهری – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۰ ماه حبس تعزیری
۱۷۲ – صحاب الدین چهری – اقدام بر علیه امنیت ملی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۶ ماه حبس تعزیری
۱۷۳ – حسن چیلان – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۷۴ – فرهاد حاج میرزائی – اقدام علیه امنیت ملی، تجمع و تبانی علیه نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۰ سال و چهار ماه حبس تعزیری
۱۷۵ – علی حاجی پور – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سردشت – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۷۶ – جواد حاجیلو – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۷۷ – ولید حامدی – تبعه کویت – امنیتی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۷۸ – سعید حجاریان – اقدام بر علیه امنیت ملی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۱۷۹ – امیر حجتی – فعال سیاسی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۵ ماه حبس تعزیری
۱۸۰ – ناصر حزابی – بمب گذاری – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۱۸۱ – جمال حسن پور – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۸۲ – عدنان حسن پور – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۶ سال حبس تعزیری
۱۸۳ – خیبر حسن پور – فعال دانشجویی – محل نگهداری : زندان عادل آباد شیراز – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۱۸۴ – مجید حسن زاده – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۱۸۵ – جبار حسن عبدالکریم – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۴ سال بازداشت موقت
۱۸۶ – محمد حسن علی – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۴ سال بازداشت موقت
۱۸۷ – مسعود حسین پناهی – کومله – محل نگهداری : زندان شهر قروه – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۸۸ – علی حسین نژاد – نامعلوم – محل نگهداری : زندان ماکو – محکومیت : ۸ ماه حبس تعزیری
۱۸۹ – حسین حسینی – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی اردبیل – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۱۹۰ – سید کریم حسینی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۱۹۱ – شاهو حسینی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان سقز – محکومیت : ۸ سال حبس تعزیری
۱۹۲ – سامی حسینی – محاربه – محل نگهداری : زندان ارومیه – محکومیت : اعدام
۱۹۳ – انور حسین پناهی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۶ سال حبس تعزیری
۱۹۴ – میلاد حسینی کشتان – فعال دانشجویی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاق
۱۹۵ – زانیار حقیانی – اقدام بر علیه امنیت ملی – محل نگهداری : زندان زاهدان – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۱۹۶ – ایوب حقیقی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۷ سال حبس تعزیری
۱۹۷ – یاشار حکاک پور – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان زنجان – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۱۹۸ – بشیر حمادی – عضویت در گروه های معاند – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۵ سال حبس و ۴ سال تبعید
۱۹۹ – توفیق حمادی – عضویت در گروه های معاند – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۵ سال حبس و ۴ سال تبعید
۲۰۰ – حسین حمزه بنی شجاع – عضویت در سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : حبس ابد
۲۰۱ – حیدر علی حیدری – نامعلوم – محل نگهداری : زندان عادل آباد شیراز – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۲۰۲ – علی حیدریان – محاربه – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : اعدام – ۱۰ سال
۲۰۳ – فاتح حیرانی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان اهر – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۲۰۴ – امین خاتم پناه – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۲۰۵ – صهبا خادمی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : همدان – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۰۶ – رضا خادمی – عضویت در سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲۰ سال حبس تعزیری
۲۰۷ – غلام حسین خان عبدلی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۰۸ – جمال الدین خانجانی – عضو رهبری جامعه بهائیان – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال بازداشت موقت
۲۰۹ – هژار خانی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۱۰ – مهدی خدایی – فعال دانشجویی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۲۱۱ – عباس خرسندی – تشکیل جمعیت غیرقانونی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۸ سال حبس تعزیری
۲۱۲ – دلشاد خضردشتی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مهاباد – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۱۳ – حسین خضری – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی قم – محکومیت : اعدام
۲۱۴ – پیمان خنجری – عضویت در سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان دیزل آباد کرمانشاه – محکومیت : ۲۷ سال حبس تعزیری
۲۱۵ – هاشم خواستار – عضو کانون صنفی معلمان – محل نگهداری : زندان مشهد – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۲۱۶ – جمال خوال – شرکت در تجمع اعتراضی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱ سال زندان و سه سال تبعید به سمنان
۲۱۷ – ابراهیم خورندی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۲۳ سال حبس تعزیری
۲۱۸ – بختیار خوشنام – فعال مدنی – محل نگهداری : بازداشتگاه اطلاعات سقز – محکومیت : ۱ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در سیرجان کرمان
۲۱۹ – بابک دادبخش – شرکت در مراسم قلعه بابک – محل نگهداری : زندان اردبیل – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۲۰ – حسین داروغه – واقعه مکینوس – امنیتی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۲۱ – امین دالوند – تخریب حسینیه شریعت قم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق
۲۲۲ – ارژنگ داوودی – تبانی و توهین – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۱۴ سال حبس تعزیری
۲۲۳ – نازیلا دشتی – ارتباط با سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۲۴ – مراد دغر – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۲۲۵ – داوود دفاعی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۲۲۶ – علی دنیاری – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاق
۲۲۷ – هارون دوانی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۷ سال حبس تعزیری
۲۲۸ – سیما دیدار – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۲۹ – ذبیح الله رئوفی – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ ماه حبس و تبعید به تویسرکان
۲۳۰ – سعید راد – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۲۳۱ – منصور رادپور – هواداری از سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۳۲ – فرزاد راوند – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۲۳۳ – آرش رایجی – تشویش اذهان عمومی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۳۴ – منیژه ربیعی – ارتباط با سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۳۵ – جلال رجب زاده – نامعلوم – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۲۳۶ – سیما رجبیان – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مشهد – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۳۷ – محمود رحمانی – همکاری با دولت عراق – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۲۳۸ – ابراهیم رحمانی – ارتباط با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۳۹ – مجید رحمانی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۷ سال حبس تعزیری
۲۴۰ – یوسف رحمانی پور – عضویت و همکاری با احزاب سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان شهرضا اصفهان – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرضا اصفهان
۲۴۱ – رحمان رحیم پور – فعال دانشجویی – محل نگهداری : زندان ارومیه – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۴۲ – بهروز رحیمی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۴۳ – پژمان رحیمی – فعالیت کارگری – محل نگهداری : زندان اهواز – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۴۴ – سیوان رحیمی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : بازداشتگاه اطلاعات سپاه – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۲۴۵ – انور رستمی – محاربه – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : اعدام
۲۴۶ – محمد رسولی – اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱۰ ماه حبس تعزیری
۲۴۷ – لقمان رشی – همکاری با احزاب کردی – محل نگهداری : زندان بوکان – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۲۴۸ – علی رشیدی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۲۴۹ – احمد رشیدی نیا – جاسوسی – محل نگهداری : اتاق ۱۲۲ ، بند ۲۰۹ زندان اوین – محکومیت : حبس ابد
۲۵۰ – ایمان رضاپور – اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۶ ماه حبس تعزیری
۲۵۱ – مسعود رضایی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۵۲ – سعید رضایی – عضو رهبری جامعه بهائیان – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال بازداشت موقت
۲۵۳ – شیر محمد رضایی – هواداری از سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۲۵۴ – کاظم رضایی – فعال دانشجویی – محل نگهداری : زندان عادل آباد شیراز – محکومیت : ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری
۲۵۵ – عبدالله رمضان زاده – اقدام بر علیه امنیت ملی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۵۶ – هاله روحی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ شیراز – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۲۵۷ – بابک روحی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مشهد – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۵۸ – حامد روحی نژاد – محاربه – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۱۰ سال حبس تعزیری
۲۵۹ – عبدالجلیل ریگی – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی زاهدان – محکومیت : اعدام
۲۶۰ – عبدالحمید ریگی – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی زاهدان – محکومیت : اعدام
۲۶۱ – محمد ریگی – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی زاهدان – محکومیت : اعدام
۲۶۲ – محمد کریم زارعی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی طبس – محکومیت : ۱۵ سال حبس تعزیری
۲۶۳ – جمال زارعی – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۷ سال حبس تعزیری
۲۶۴ – مهدی زالیه – عضویت و همکاری با احزاب سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : حبس ابد
۲۶۵ – عبدالامام زایری – حمل و نگهداری مواد منفجره – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : حبس ابد
۲۶۶ – محمد علی زایله – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : حبس ابد
۲۶۷ – فراز زهتاب – دانشجو – محل نگهداری : زندان تبریز – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۶۸ – احمد زیدآبادی – روزنامه نگار – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری و تبعید
۲۶۹ – مهدی زینی – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : زندان مرکزی یزد – محکومیت : ۳ و نیم سال حبس تعزیری
۲۷۰ – ناصر ساطوری – عضویت و همکاری با احزاب سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۲۰ سال حبس تعزیری
۲۷۱ – علی ساعدی – محاربه – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : اعدام
۲۷۲ – عزیز ساعدی – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : اعدام
۲۷۳ – احمد ساعدی – محاربه – محل نگهداری : زندان اهواز – محکومیت : اعدام
۲۷۴ – کیوان سرابی – ارتباط با گروهای معاند – محل نگهداری : زندان ابهر – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۷۵ – سرور سروریان – تبلیغ بهاییت – محل نگهداری : همدان – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۷۶ – محمد سعادت – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۲۷۷ – ودود سعادتی – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی اردبیل – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۷۸ – عبدالله سعیدی – فعال سیاسی عرب – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۲ سال حبس تعزیری
۲۷۹ – ناصر سعیدی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : زندان سقز – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۲۸۰ – رمضان سعیدی – هواداری از حزب کردی – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : ۸ سال حبس تعزیری
۲۸۱ – سام سلامت – تبلیغ علیه نظام – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۴ سال حبس تعزیری
۲۸۲ – علی احمد سلیمان – عضویت در احزاب کردی – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۵ سال و نیم حبس تعزیری
۲۸۳ – داوود سلیمانی – فعال سیاسی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۲۸۴ – مصطفی سلیمی – محاربه – محل نگهداری : زندان مرکزی سقز – محکومیت : اعدام
۲۸۵ – مسعود سماواتیان – هوادار آیت الله بروجردی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۸۶ – مرتضی سمیاری – فعال دانشجویی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۲۸۷ – اکبر سنجابی – عضویت در سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان دیزل آباد کرمانشاه – محکومیت : حبس ابد
۲۸۸ – مصطفی سنگ تراش – ارتباط با بیگانه(جاسوسی) – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۸۹ – سعید سنگر – عضویت در سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان مرکزی ارومیه – محکومیت : حبس ابد
۲۹۰ – خالد سواری – فعال سیاسی عرب – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۹۱ – حمزه سواری – حمل و نگهداری مواد منفجره – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : حبس ابد
۲۹۲ – علی سواری – محاربه – محل نگهداری : زندان کارون اهواز – محکومیت : اعدام
۲۹۳ – ناصر سوداگری – هواداری از سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان رجایی شهر کرج – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری
۲۹۴ – فرشید سوداگری – هواداری از سازمان سیاسی مخالف نظام – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۹۵ – امیر سورسوری – نامعلوم – محل نگهداری : زندان مرکزی سنندج – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۹۶ – مهرداد سوری – هوادار آیت الله بروجردی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۹۷ – ایمان سهراب پور – اقدام علیه امنیت کشور – محل نگهداری : نامعلوم – محکومیت : ۳ سال حبس تعزیری
۲۹۸ – جهانگیر سهرابی – عضویت در گروه مذهبی اسلامی – محل نگهداری : زندان اوین – محکومیت : ۵ سال حبس تعزیری
۲۹۹ – بهمن سیدی – فعال سیاسی کرد – محل نگهداری : بازداشتگاه اطلاعات سپاه – محکومیت : ۶ سال حبس تعزیری
۳۰۰ – علیرضا سیف – دراویش گنابادی – محل نگهداری : زندان مرکزی قم – محکومیت : ۱ سال حبس تعزیری

برای مشاهده لیست شماره دو اسامی زندانیان محکوم و محکومان به زندان اینجا کلیک کنید

نهاد آمار، نشر و آثاز

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید