خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, زندانیان  >  قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی تهران برای ۲۲ متهم کهریزک

قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی تهران برای ۲۲ متهم کهریزک

خبرگزاری هرانا - درادامه انتشار اسناد مربوط به جنایت کهریزک، جرس  اقدام به انتشار قرار صادره نهایی به تاریخ ٨٨/٩/۵پرونده کلاسه ۵٨٧٨/٨٨ که جدیدا بدان د...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط