خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  هرانا؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی/ ثمین احسانی

هرانا؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی/ ثمین احسانی

آیا آزادیهای مندرج در قانون اساسی ایران منطبق با آزدیهای قید شده در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟ برای پاسخ به این سوال باید مفاهیم مندرج در اعلامیه...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط