خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۹, 16th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۲۴:۵۷

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ مقصرین تخریب ساختمان های مسکونی کشاورزان بهائی ایول چه کسانی اند؟

هرانا؛ مقصرین تخریب ساختمان های مسکونی کشاورزان بهائی ایول چه کسانی اند؟

نامه ای که بعد از گذشت حدود سه ماه از تخریب منازل و انبار کاه وعلوفه وطویله احشام روستای ایول مربوط به کشاورزان بهائی و بعد از گذشت ۲۷ سال آوارگی ( سال ۱۳۶۲ ) آنان، به امضای ده نفر ازمسلمین روستای ایول خطاب به آیـه الله جنتی دبیر شورای نگهبان  نوشته شده است ومطالب مندرج در آن ازجمله درمورد قیمت گذاری و واگذاری زمین های مسکونی ومزروعی مزبور، راز تخریب را فاش می نماید و معلوم می دارد که محرکین ومقصرین این عمل غیرانسانی چه کسانی بوده  اند . لازم است که هر فرد آگاه و نیک اندیشی این نامه را بخواند وخود قضاوت کند .

 

ازسال ۱۳۶۲ که همه ی بهائیان ساکن روستای ایول ازحقوق طبیعی و اولیه ی خویش ازجمله مسکن و شغل محروم گردیدند، و با بی مهری مسئولین اموروتحریک اهالی ایول درسال مزبوراز زادگاه خویش رانده و آواره دیار دیگر شدند، تا کنون پرونده ی قضائی  روستای ایول باز و گشوده است. عمل تخریب ساختمان ها در سال جاری این پرونده را وارد مرحله جدیدی از اقدامات مقامات قضائی در منطقه نموده است . نامه ای که ضمیمه است عوامل فعال جلوگیری از دادخواهی و عدم احقاق حقوق مسلوبه  بهائیان ایول را معلوم می دارد و از طرفی هم ” این گونه کلمات تخدیش اذهان بیچارگان اهالی و تشویش قـلوب درماندگان مساکینی می شود که از حقایق امور و اساس این اقوال خبر ندارند و نمی دانند که صد هــزار اغراض نفسانیه در تحت نقاب اقوال تعصبّیه بعضی مستور . لهذا گمان می کنند که قائل را غیرت دیـنیه وخشیه الله برآن داشته وحال آن که قائل چون در آبادی عموم خرابی خصوصی خود را مشاهده می نماید ناله و فغان آغاز کند، لکـــن دیده ی بصیرت لازم که ادراک کند اگر این قلوب مظهر خشیهالله بــود البته رائحه ی طیبه اش چون مشک جان عالم رامعطرمی نمود هیچ امری درعالم به مجرد قول تصدیق نشود.                 ورنه این جغدان دغل افروختند               بانگ بازان سفید آموختند                                          بانگ هدهد گر بیاموزد قطا*                راز هدهد گو و پیغام سبا.(ر.م.)

در این مختصربا توجه به متن نامه مطالبی مطرح می شود که انشاءالله مورد امعان نظر کسانی قرار گیرد که به حقوق دیگران احترام می گذارند . والبته راه تحقیق و تفحص برای همگان باز است .

۱) متن نامه اذعان می دارد که ۱۰۰ سال قبل از انقلاب و ۳۲ سال هم بعد آن از تاریخ امر بهائی در این روستا می گذرد : ” … حدود ۱۰۰ سال در مواجهه … قبل از پیروزی انقلاب….”     تائید سکونت دائم بهائیان درایول در قبل از انقلاب.

۲) بهائیان ایول دارای حدود ۳۰ هکتار زمین مزروعی و مسکونی در ایول می باشند : ” املاک به جای مانده آنها اعم از مسکونی و زراعی که حدود ۳۰ هکتار می باشد …. ”     این جمله تائید مالکیت بهائیان ایول،که دارای منازل مسکونی و زمین های مزروعی می باشد را می نماید . و از طرفی زندگی در روستا به طورطبیعی شامل انبار کاه وعلوفه و طویله را نیزمی باشد .                                                                                                              * قطا = مرغ سیاه ، مرغ سنگخوار

۳) بهائیان ایول بعد ازانقلاب و بعد از رانده شدن از آن، برای نگهداری از زمین و خانه سرای خویش همواره به روستا آمد و رفت داشته اند و این اقدام  با دستور مقامات قضائی انجام  می گرفت که اسناد آن موجود است . ” املاک به جای مانده آنها…عامل اصلی فتنه آنها در طول این مدت گردیده است .”   پس بهائیان برای زراعت و سرکشی ازمنازل خود بعدازاخراج همواره به روستا می رفتند که به قول نویسنده عامل فتنه بودند.

۴) تهمت و افتراء وبهتان به بهائیان کشاورز ایولی :

الف) بهائیان کشاورز ایولی فرقه ی ضاله اند .( این مختصر را مجال رفع این تهمت نه .)                  ب) مردم مظلوم  و محروم روستای ایول (مسلمانان ایولی ) حدود۱۰۰ سال ازکشاورزان بهائی ایولی انواع واقسام تطمیع وتهدیدات رامتحمل شده اند. ( درتاریخ حقیقت پنهان نمی ماند.ممکن است که  امروز  معلوم نباشد که بهائیان ایولی چه  کشیدند  ولی  فردا را چه دیدی ؟  و رسوائی البته برای کسی است که بیهوده دیگران را متهم می کند .)                                                                                       ج) بهائیان کشاورز ایولی به دو طبقه ی عام و خاص تقسیم شده اند : عام آن به شهرستان های استان مازندران مهاجرت کرده اند و خاص آن به آمریکا و انگلیس و اسرائیل رفته اند. ( نویسنده نمی دانسته و یا تجاهل نموده که آنان که ازاین عالم رفته اند درگوشه ای ازخاک پنهان شده اند و سنگ قبر آنان حکایت ازوجودشان درهمین آب و خاک است و آنانی که حیات دارند عموم اهل عالم واز جمله هم محلی هایشان از ضرّ دست و زبانشان باید خاطری آسوده داشته باشند زیرا که آنان بر سر ماری نکوبند تا چه رسد بر سر هم محلی خود . )

۵)ارائه ی پیشنهادات نویسنده و یا نویسندگان نامه به دبیر شورای نگهیان :

الف) حال که برحسب دستورحضرت عالی ویا ولی فقیه ویا… عمل تخریب و تسطیح و خاکبرداری منازل و انبارکاه وعلوفه و طویله ی احشام در روستای ایول انجام شد زمین ها را به مردم واگذار نمائید. جالب توجه آن که مالک خانه سرا و زمین های مزروعی، یا خود ویا خانواده اش که بومی محلی اند،واز زادگاه خود ۲۷ سال رانده شده اند ، سلب مالکیت می شوند و از مردمی که در نامه اشاره است محسوب نمی گردند !                                                                                                               ب) نقشه ی طرح واگذاری زمین کشاورزان بهائی ایولی دو سال جلوتر در مراسم جشن نیمه شعبان سال ۱۳۸۷ با حضور الهام، سخنگوی دولت نهم و وزیر دادگستری کشیده شده بود وبرای عملیاتی کردن می بایست منازل تخریب می شدوسپس به اجراء درمی آمد . و حال همه امکانات برای واگذاری و قیمت گذاری زمین ها آماده است و تا دستور مبارک ولی فقیه و یا دبیر شورا ء و یا رئیس قوه ی قضائیه و یا ستاد فرمان امام ویا… چه باشد . اجرای قانون و شرع که البته برای آقایان نیست

۶) اجرای قانون وشرع ویا قرارهای خصوصی وحضوری در اجرای تخریب و بعد آن قرار واگذاری زمین های مسکونی و زراعی کشاورزان بهائی ایول :

الف) رحیم لیالی ایولی حضوراً به استحضاردبیر شورای نگهبان، جنتی می رسد و گزارش تخریب را می دهد  و طرح واگذاری زمین های کشاورزان بهائی ایولی را با وی مطرح می کند .                       ب) جنتی هم طرح مزبور راحضوراً با رئیس قوه ی قضائیه ، لاریجانی در میان می گزارد               ج) دستور ویژه  ( نه معمولی ) سخنگوی  دولت به استان ( استانداری ) ، معلوم  نیست که این دستور حضوری یا تلفنی یا کتبی و یا روال دیگر انجام شده باشد.                                                          د) دستور ویژه ی دیگر ازوزیر دادگستری به استانداری مازندران . شاید این دو دستور اخیر از یک نفر (الهام) بوده باشد .                                                                                                 ه) تشکیل جلسه مخصوص تصمیم گیری برای واگذاری زمین های  مزبور با حضور اعضای شورای تامین استان و استاندارمازندران وهیئت اعزامی از طهران.                                                       و) در نهایت  معلوم می شود که اموال  بهائیان کشاورز ایولی متعلق به ولایت فقیه است .برای تحویل اموال مزبور به  ولایت  فقیه  لازم است که طرح  واگذاری و قیمت گذاری توسط ستاد اجرائی فرمان ۸ ماده ای امام انجام شود . وجالب این که همه ی این تصمیمات  با “بسمه تعالی” انجام گرفته که شاید لازم بوده که به این طریق شرعی شود و بزودی لایحه ای قانونی هم وضع می شود و شاید هم شده باشد.

۷) بنابراین کسانی که در تخریب منازل بهائیان کشاورز ایولی دست داشته اند بنا بر متن نامه عبارتند از :     ولایت فقیه ، آقای خامنه ای ـــ رئیس قوه قضائیه ،آقای لاریجانی ـــ دبیر شورای نگهبان ،آقای جنتی ـــ عضو شورای نگهبان ، الهام ( سخنگوی دولت نهم و وزیر دادگستری ) ـــ استاندار مازندران ، سیـــد علی اکبر طاهائی ـــ اعضای شورای تأمین استان ـــ هیئت اعزامی از طهران به  همراهی  رحیم  لـیالی  ایولی  و افرادی که ذیل برگه را امضاء نمودند.

۸) مطلب قابل توجه :   وقتی قانون لحاظ نشود که البته برای آقایان لازم نبوده ، اولاً، نامه خطاب به جنتی ازطرف ده نفر، حداقل مهر شورای محل را ندارد . البته برای تقسیم اموال کشاورزان بهائی نیازی نبوده، ولی اگر فردی برای کوچکترین درخواست که یک لیتر نفت باشد، باید درخواستش بعد از تصویب مهر شورا را داشته باشد . ثانیا ً، نامه که برای شورای نگهبان نبوده که شماره ورودی و ثبت لازم داشته باشد وجنتی هم کم آدمی دراین مملکت نیست که لازم باشد که حتماً نامه ی وی شماره بخورد و به اضافه این که نامه درباره ی تقسیم مال کشاورز بهائی روستائی باشد . برای رئیس قوه قضائیه هم افت دارد که وقتی جنتی با وی صحبت می کند، نامه ی رسمی درخواست نماید و افت بیشتر برای ولی فقیه و ستادش.

البته چند شماره بالا و پائین نامه  وجود  دارد که البته اگرهم نداشت مهم نبود یکی تاریخ نامه است ۲۸/۵/۸۹ ، دیگری تاریخ پاراف نامه به وسیله احمد جنتی ۲۵/۶/۸۹ و پائین نامه هم دو شماره ی تلفن ، ثابت  ۰۲۱۷۷۳۰۹۵۱۱ و همراه ۰۹۱۲۵۸۶۵۹۱۸ که هردو مربوط  به سردار رحیم لیالی ایولی است و هرکجا کاراحیاناً گیر کرد وغیر قانونی و غیر شرعی پرونده ی کشاورزان بهائی ایولی رسیدگی می شود وی آن را حل نماید .

۹) گرچه مطلب طولانی می شود ولی لازم می آید که به شرع و قانون در ظل نظام جمهوری اسلامی ایران رجوع، وازکثرت مصوبات آن راجع به موضوع، بعضی ازآن یاد آوری شود :                            درکتاب قرآن کریم غیر از داوری به حق داوری به عدل و قسط را هم بیان نموده که از جمله آیات ذیل است :      ” فاحکم بین الناس بالحق” ؛ در میان مردم به حق داوری کن .(سوره ص،آیه ۲۶) وحضرت رسول (ص) ازخداوند می خواهد که بین خلق به حق داوری کند : ” قال رب احکم بالحق “(انبیاء،۱۱۲) والبته خداوند و رسول وی در مورد آقایان چنین کند و به حساب نفس آنان رسیدگی خواهد فرمود .      ” و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین ” ؛ ( مائده ،۴۷ ) و اگرحکم کردی ،در میان ایشان به قسط حکم کن که خدا عادلان را دوست دارد . ” و اذا حکمتم  بین الناس ان تحکموا بالعدل “؛ و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید .

قانون اساسی : اصل ۱۹،مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخودارند…. اصل ۲۰، همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند ….   اصل ۲۲، حیثیت، جان، مال،حقوق،مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است….   اصل ۲۳ ، تفتیش عقاید ممنوع است…. اصل ۳۱، داشتن مسکن متناسب بانیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است….  اصل۳۴،دادخواهی حق مسلم هر فرد است ….

نظامنامه ی حقوق بشراشلامی : ماده ۸ ،هر انسانی نسبت به آنچه از طریق مشروع ،کسب کرده است ، حق مالکیت دارد…. ماده ی ۱۳ ،هر انسانی حق دارد که عرض،ناموس،موقعیت وحیثیت اجتماعی او، از تعرض و تجاوزدیگران مصون باشد .

حقوق مدنی اسلامی :       بر اساس قاعده ی فقهی ” الناس مسلطون علی اموالهم “،مردم بر ما یملک خویش مالکیت و تسلط دارند . و قاعده ی ضمان “علی الید ” بر اساس حدیث نبوی چنین است :  ” علی الید ما اخذت حتی تودّیه .” (محدث نوری،مستدرک الوسائل ، کتاب غصب ، باب ۱ ، حدیث۴)    علامه بجنوردی در قواعد الفقهیه، ج۴ ،ص۴۸  روایت مزبور را موثوق الصدور و مقطوع الصدور دانسته  و مضمون آن را چنین بیان کرده است :  هرگاه مالی به صورت قهری و جبری یا بدون اجازه ی مالک آن مال یا بدون اجازه شرعی و قانونی در تصرف شخص واقع شود عهده و ذمّه متصرّف مشغول به آن مال است و تنها با ادای آن از عهده ی او خارج می شود . و بر استناد این قاعده در ماده ی ۳۰۱ قانون مدنی چنین آمده است : ” کسی که عمداً یا اشتباهاً  چیزی را که مستحق نبوده است دریافت نماید، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند .” بنابر این حکم شرعی و قانونی افراد غاصب هم محکوم تکلیفی اند و هم محکوم وضعی  ، و ملزم به بازگرداندن اموال و املاک غصبی را به صاحبان آن دارند .

و در پایان کلام    ” اگر نفسی از این مقاصد خیریه غافل البته مقبول درگاه احدیت نبوده بلکه در کمال نقص به هیأت تامه ظاهر و در منتهای فقر به کلمه ی غنی ناطق .                                                      گر ضریری لَمتُر*است و تیز خشم                     گوشت پارش دان که او را نیست چشم                     ازمقلد تا محقق فرقهاست                          کین چه داود است و آن دیگر صداست     علم ودانش و پاکی و زهد و ورع و آزادگی به هیأت و لباس نبوده و نیست … نه هر عمامه ای دلیل زهد وعلمست ونه هر کلامی علت جهل و فسق . ای بسا کلاه که عَلم عِلم بر افراخت و ای بسا عمامه که حکم شرع بر انداخت .(ر.م.)                                    * ضریر = کور    /    لمتر = قوی هیکل

 

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید