خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  خوداری سازمان تامین اجتماعی از تمدید و تعویض دفترچه های درمانی کارکنان شرکت واحد

خوداری سازمان تامین اجتماعی از تمدید و تعویض دفترچه های درمانی کارکنان شرکت واحد

خبرگزاری هرانا - سازمان تامین اجتماعی از تمدید و تعویض دفترچه های درمانی کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه خوداری می کند.به گزارش فعالین حقوق بشر ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط