خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  انتشار بیانیه تحلیلی جمعی از فعالان جنبش زنان به بهانه انتشار دفاعیه مجید توکلی

انتشار بیانیه تحلیلی جمعی از فعالان جنبش زنان به بهانه انتشار دفاعیه مجید توکلی

در پی انتشار دفاعیه مجید توکلی از سوی سایت دانشجو نیوز، جمعی از فعالان جنبش زنان نیز بیانیه ای را که پس بازداشت او نوشته اما منتشر نکرده بودند برای سایت ادوار ارسال کردند.

آذر ماه ۱۳۸۸، با انتشار خبری از خبرگزاری فارس ماجرای بازداشت مجید توکلی با مسائل زنان نیز درآمیخت. مجید توکلی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه برخی دیگر از دانشجویان قصد خروج از دانشگاه امیرکبیر را داشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. یک روز پس از دستگیری وی خبرگزاری فارس با انتشار عکسی از مجید توکلی با چادر و مقنعه پرداخت و مدعی شد که او با لباس مبدل قصد فرار داشته‌است و به تمسخر زنانگی پرداخت. این اقدام خبرگزاری فارس موجی از انتقاد مردان به پوشش اجباری برای زنان و همچنین حمایت همزمان از مجید توکلی را منجر شد و صدها نفر از مردان اقدام به پوشیدن چادر یا روسری و انتشار عکس خود در فضای مجازی کردند.

برخی از فعالان جنبش زنان نیز با نگارش بیانیه ای درباره انتشار تصاویر مردان باحجاب مردان با عنوان “سرکوب حقیر است نه زنانگی” به جمع آوری امضا پرداختند. انتشار این بیانیه درمیان انبوه اخبار بازداشت های گسترده فعالان مدنی و سیاسی به تعویق افتاد. با توجه به انتشار دفاعیه مجید توکلی آنان نیز این بیانیه را برای انتشار به سایت ادوار فرستادند. این بیانیه در آن زمان به امضای بیش از هزار نفر رسید.

سرکوب حقیر است نه زنانگی

بیانیه تحلیلی درباره انتشار تصاویر “مردان با حجاب”

سی سال پیش و پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که با اجباری شدن تدریجی حجاب، و رژه ی سرکوبگران و فریادهای یا “روسری یا توسری”، “روسری” برسرمان نشست به روشنی دیدیم که چگونه نه تنها زن بلکه زنانگی نیز تحقیر می شود. در نبود تحلیلی درست و منسجم از مسئله، اهمیت، ربط و پیامدهای آن برای کل جامعه سر انجام با پوشاندن سر زنان واقعیت ها نیز گویی در پرده رفت. اندک مردانی در کنار ما به حجاب اجباری اعتراض کردند و بسیاری از هر گروه و دسته ساکت ماندند. سرانجام آنچه به اجبار توسری ها و اخراج ها و خانه نشین شدن ها بر سر تمامی زنان ایرانی نشست هم نماد شخصیت زنان شد، هم نماد زنانگی زن مسلمان، و هم نماد تحقیر زنان و ناگزیر تحقیر مردان.

اینک، که پس از سی سال، با اوج بی سابقه گرفتن و عریان شدن تمامی برنامه های سرکوب و تحقیر حکومتی، و از جمله تحقیر زن و زنانگی، حال از زبان مردان می شنویم که مردان جامعه را به تمسخر نماد اجبار، به جای زنانگی فرا می خوانند. سی سال گذشت تا مردان بیشتری در این مبارزه “زنانه” شرکت جویند. اینک، انتشار تصاویر متعدد مردان ایرانی با پوشش روسری، مقنعه و چادر در شبکه اینترنت در پی بازداشت مجید توکلی دانشجوی مبارز، و تحقیر او به دلیل زنانه پوشی، نه تنها مفهوم حجاب اجباری که هر آنچه زنانه = حقیر هست را به چالش کشیده است. چرخشی در مواضع که می توان ظهور پارادیم جدیدی را در آن خوشامد گفت.

این بیانیه در استقبال از همین چرخش فرهنگی است که منتشر می شود، چرخشی که بیگمان گسستی قطعی در آن پیوستار تاریخی است که به واسطه نگرش تحقیر آمیز به زنان بار دیگر پس از انقلاب در حجاب اجباری بازتاب یافت. مو و بدن زن به سبک دوره صفویه اما این بار “با دلایل علمی” تحریک آمیز شناخته شد و برای کنترل و پوشاندن آن تمامی سیستم های آموزشی، خانوادگی، تربیتی، قضایی، تبلیغی و… به کار رفت تا موضوع تحقیر نهادینه شود، تا اگر روسری به سر نکند – یا حتی بکند – با تو سری حقیر شود.

لغو قانون حمایت از خانواده و فرودستی زنان در قانون دامنه و عمق این نگاه و عمل تحقیرآمیز را افزایش داد. ارزش گذاری بر نهاد خانواده از یکسو و آزادی چند همسری برای مردان، تشویق مردان به ازدواج موقت به بهانه حمایت از زن نیازمند، زن شهید، زن جانباز و… بر موقعیت متزلزل و محقر زن به مثابه موضوع لذت جنسی مرد از یک سو، و موضوع مرحمت = قدرت مرد از سوی دیگر، و در نتیجه حقارت او، افزود.

اعمال قدرت جنسی در قوانین کیفری خشونت آمیز نیز بدن زن را چنان عرصه تاخت و تازهای تحقیر آمیز آمران قرار داد که سابقه نداشت. از زن کشی های ناموسی تا سنگسارهای سنتی و قانونی این حقارت هرچه بیشتر و بیشتر در ساختار حکومتی و مناسبات جامعه ریشه دواند. تحقیر به مثابه ابزار سرکوب جنسی بخش دیگر این پیوستار بود. همان طور که قانون شوهران را اختیار دار بدن زنان شان می دانست و تجاوز خانگی را مساوی با حق تمکین مرد در خانه قرار می داد، تجاوز در زندان برای آمران و بازجویان نیز مساوی پذیرش قدرت و حقانیت حکومت و دلیلی برای تحقیر زنان و حتی مردان در زندان ها شد.

بدیهی است که قربانی این تحقیر و خشونت سیستماتیک تنها زنان نبودند. در این پیوستار تحقیر مردانی که در رفتار و در پوشش و در اندیشه الگوی “مرد”و “مردانه” گروه های سرکوب را دنبال نمی کردند جرمشان حتی سنگین تر از زنان بود و مردانی ” زن نما” بودند که قدرت “مردانگی” را زیر سوال می بردند و به همین دلیل بود که حتی از سوی مردان جامعه نیز اگر تحقیر نمی شدند، حمایتی هم در کار نبود.

به این ترتیب، از داستان سیاستمداری که با لباس زنانه از کشور خارج شد تا خروج دانشجویی با حجاب کامل به سبک صدا و سیمای ملی از دانشگاه، راه پر سنگلاخی طی شد. در این مسیر کم نبودند مردان برابری خواهی که به دلیل حمایت از حقوق زنان مورد تحقیر و تویبخ و شماتت قرار گرفتند که چرا شان مردانگی را زیر سوال برده اند. هر آنچه به زنان مربوط می شد ابزاری برای تحقیر جدی مردانی شد که آن را به کار می گرفتند.

پخش یکباره تصاویر نامتعارف مردان با روسری و چادر و مقنعه و انواع پوشش هایی که زنانه تلقی می شد؛ و مدت ها تصویر متعارف زنان و نماد زنانگی بود، تمامی مرز بندی های ذهنی و کلیشه ای را به چالش کشید. قرار بود یکی از نقش های حجاب اجباری، تفکیک قاطع زنان از مردان در عرصه عمومی باشد و آنچه این تصویرها را از منظر بصری چنین قوی و ساختارشکن می کند به مراتب بیش از تصویر زنان بی حجاب، به چالش کشیدن این تفکیک به شیوه ای بدیع و دمکراتیک است.

براستی نیز، نقد، خلق و کاربست شیوه های نو، دموکراتیک ، خشونت ستیز و ساختار شکن در جامعه مردانه و تحقیر ستیز، یعنی همان چه که جنبش مردمی کنونی نیز در پی آن است، سال هاست که از سوی جنبش زنان دنبال می شود. از این رو، اهمیت تجاربی از این دست درون جنبش ها، بخصوص در همبستگی و همدلی و همدردی ای است که خواه و ناخواه ایجاد می کند و دامنه حمایت را می گستراند.

آری، این بار آنان که تحقیر می شوند همان هایی هستند که سال ها به ضرب چماق، تحقیر بر سر زنان نشاندند اما به یمن جنبش مردم این عمل شان این بار انعکاسی دگرگونه یافت، انعکاسی خارج از تصور حکومتمردان تمامیت خواه. چه دیر اما چه پرخروش و با شکوه آمدند این مردان معترض به تحقیر زن و زنانگی.

پوشش مبدل مجید توکلی، دانشجوی قهرمان دانشگاه امیرکبیر، چه به اجبار زندانبانان و چه به اختیار خودش برای گریز از مهلکه تمامیت خواهانّ، هرگز نماد تحقیر نیست، آنچه تحقیرآمیز است نه زنانگی و نماد های آن، اجبار زنان به استفاده از آن است.

ما جمعی از زنان، فعالان جنبش زنان و فعالان اجتماعی ، … همگان را به اعتراض به تحقیر زنانگی و دفاع از حق انتخاب زنان در نوع پوشش و اعتراض به پوشش اجباری دعوت می کنیم. با امضا ها و تصاویر و نوشته های خود در این حرکت بزرگ شرکت کنید.

اسامی امضا کنندگان

احسان نوروزی ،احمد احمدیان،احمد باطبی،احمد رافت،احمد کرمانی،اردشیر صحرابی،ارسلان ایرانی،آرش سوادکوهی،اسعد حاجی‌حسنی،اسماعیل بیضاوی،اسمائیل صالحی،اشرفی،اشکان آرشیان،اشکان علی یاری،اصغر زین الدین،افروز مغزی،افروز مغزی،افسون زمان،افشین مهبد،اقبال اقبالی،اکبر کریمی،اکبر عطری،اکبر فرد،السا جهانگیری،الناز احمدی،الناز انصاری،الناز بابایی،الناز ناطقی،الهام امانی،الهام امیری،الهام ایرانی،الهام قیطانچی،الهام قیطانچی،الهام ملک ور،الهه امانی،الیاس علی پور،امید پیروزی،امید خسروانی،امید کوهی،امید موسوی،امیر ابراهیمی ،امیر حسین گنج بخش،امیر حیدری،امیر خالقی ،امیر رشیدی،امیر سرحدی،امیر محسن یوسفی واقف،امیر ملکی،امیر ملکی،امیرحسین بهادری،امین روشنیان،امین اشمی،ایمان معمار، آ.سمانی،آذر آقازاده،آذر خونانی،آذر صفری،آراد مسعودی،آراده خسروشاهی،آرزو فولادی،آرسا آرمانی،آرش بهمنی،آرش بیژن زاده،آرش نصیری اقبالی،آرش نیکنام،آرشی آروین،آرمان رضایی،آرمان نوا،آزاد آزادمنش،آزاد حاجی آقایی،آزاده هکیش،آزاده فرامرزیها،آزاده کاظمی،آزاده ملکی،آزیتا موذن،آسو صالح،آسیه امینی،آنا قریشیان،آناهیتا شاد،آناهیتا میترا،آینده آزاد،آیدا سعادت ،آیدا امامی،آیدین طاهری،آیسان.ز. بابک فروگی،بابک کوهستانی،باس رضایی،باشو آبدانی،بانو شیری ،بتول عظیمی،بلال مرادویسی،بنفشه حجازی،بهاره افقهی،بهرام روشن،بهرام فاسمی،بهروز آرش،بهروز سرمد علوی،بهروز علوی،بهمن اسمائیل زاده،بهناز کاریار،بهناز مهرانی،بهناز مهرانی،بهنام احمدی،بهنام نودوشان،بهنوش سرخ پر،بیتا روشن،بیتا نقاشیان،بیژن دژان،بیژن سینا، پارمیس هرانی،پردیس درخشنده،پرستو اله یاری،پرستو دوکوهکی،پروانه پورعبدل،پروانه زرگر نقاش کلن،پروانه سپهر،پروانه هدایت،پروین اردلان،پروین اشرفی،پروین ذبیحی،پری حسینی،پری رفیع،پریسا انصاری،پریسا بدیانی،پریسا کاکائی،پریسا کریمی،پریسا کریمی،پریناز اتابکی،پژهان مختاری،پوریا قواشینی،پونه پورایرانی،پویا هیبت اللهی،پویا عزیزی،پویا عزیزی،پویان محمودیان،پیام دوستی،پیام فرزانه،پیران آزاد،پیمان ملاذ، تارا نجد احمدی، تیمور رضانژاد، ترانه امیرتیموری،تورج علوی،ثریا یعقوبی ،ثریا یوسفی، جلوه جواهری،جمشید ارجمند،جمشید آیین دار،جمیله داودی،جمیله فردیسی،جواد امان،جواد طالعی،جواد مرادی،جوان میرک،جوانشیر ایرانی،حامد صحرائیان،حامد کریمی پور،حبیب خیر اندیش،حجت قاسمی،حسام علیزاده،حسام میثاقی،حسن رضایی،حسن رضایی ،حسن ایب هاشم،حسین زاهدی،حسین توکلی،حسین جلالی،حسین جهانیان،حسین خسروی مقدم،حسین زادعیسی،حسین علوی،حسین کفانی،حسین اجوردی،حمید اکبری،حمید حمیدی،حمید رضا ظریفی نیا،حمید رضا عسگری نژاد،حمید سلیمی،حمید مافی،حمیدرضا رویزی،حمیده جمالی،حمیده وطنی،حمیلا نیسکیللی، خدیجه مقدم،خسرو آریان،خسرو تجربه کار،خسرو رحیمی، داریوش رادری،داریوش تهرانی،داریوش مرادی،دخی فولادی،درنا بندری،دکتر آذین ایزدی فر،دلارام علی،دلارام علی،دیلان عیدی، راحله جلالی ،راحله حسینی،راحله حسینی،رامش کیانی،رحمان جوانمردی،رحیم محمودزاده،رزا حسامی،رزیتا توکلی،رشید سماعیلی،رضا آریان نژاد،رضا آقائی،رضا ترابی،رضا تهران،رضا حسینی،رضا دولت شاه،رضا رشیدی،رضا سلیمانی،رضا سیاووشی،رضا سیدی پور،رضا لنکرانی،رضوان مقدم،رکسانا ستایش،رکسانا نیک،رها عسگری زاده،روبان طایفه،روز رهائی،روزبه یرچرخچیان،روژین حیدریان،رویا رضوان،رویا رهبر،رویا کاشفی،رئوف رمضانعلی، زارا توفیقی،زهرا رضایی،زهرا صادقی،زهرا حمدی،زهرا نبوی،زهرازموسوی،زهره اسدپور،زهره الاهی،زهره امین،زیبا عباسی،ژیلا موحد شریعت بناهی ،زینب پیغمبرزاده،زینب ادفر،ژوبین نصیری،ساچلی افلاکی،ساحل مخفی،سارا اسمی زاده،سارا اسمی زاده،سارا باباپور،سارا تیمورپور،سارا رضایی،سارا زارع،سارا شاه محمدی،سارا صدری،سارا وهاب،ساراثابت،سامان دولتی،سامان رسول پور،ساناز اطیپور،ساناز الله‌بداشتی،ساناز مینایی،سپهر چشم آذر،سپهر عاطفی،سپیده یوسف زاده،سپیده یوسف زاده،ستاره سجادی،ستاره هاشمی،سحر پیمانفر،سحر سعید،سحر بری،سحر مرادی،سحراب محمدیان،سحیل اعتماد،سحیل آذری،سرور متین،سروش گرجی،سعید شمس،سعید ریزوندی،سعید رحمتی،سعید خرابی،سعید نعیمی،سعید ولدبیگی،سفیا حقیقی،سمانه عابدینی،سمانه فدایی،سمانه فرید،سمانه موسوی،سمانه موسوی،سمانه موسوی،سمانه وسوی،سمیرا برکت،سمیه خادمی،سمیه فرید،سنم شاه محمدی،سودابه اشکندری،سوسن محمدخانی غیاثوند،سوکند حقیقت،سوگل محقق،سیاوش جوادی،سیاوش محمدی،سیاوش منتظری،سیاووش جلیلی،سید جلیل اصفهانی،سیروس جمالی،سیما حسین زاده،سینا اجم،سینا حشمتی،سینا قدیمی،شادی پور،شادی هادوی،شاهرخ رئیسی،شاهو نادری،شاهین نجفی،شبنم محدوی،شعله ایرانی،شعله اهرخی،شقایق کمالی،شقایق کمالی،شقایق نوروززاده،شکوفه منتظری،شهاب الدین شیخی،شهرام آذر،شهرام سجادی،شهربانو جانعلیپور،شهربانو جوادیانی،شهرزاد هادیان،شهره محولاتی،شهروز اسماعیلی،شهلا ابقری،شهلا سپهر،شهلا شفیق ،شهلا فروزان،شهمت سروانی،شهناز احمدی،شهناز بیات،شیما فرزادمنش،شیرین اردلان،شیرین اکبری،شیرین فامیلی،شیرین فامیلی،شیوا نظرآهاری،شیوا نوجو،صالح صیفی،صبا خدایاری فرد،صبری نجفی،صدیقه حکیمی،صنم کازرونی،طاهر خالدی،طاهر رضایی،طاهره خرمی،طه ولی اده،طوفان عاطقی،طیبه مونسان،طیبه مونسان،عابد توانچه،عاطفه جعفری،عاطفه خسروی،عامریون،عباس امیرانتظام،عباس زمانی،عباس یدیان،عزت حسینی،عزیزه اسدی،عسل اخوان،عشا مومنی،علی صادقی،علی اجاقی،علی احمدی،علی افشاری،علی اکبر تقدیری،علی اکبر سروشاهی،علی اکبر خسروشاهی،علی آزادی،علی آشوری،علی جمالی،علی دانش،علی رادبوی،علی شوقی،علی طایفی،علی طایفی،علی بدی،علی علیزاد،علی فروزانی،علی قمصری،علی کبیری،علی کلائی،علی محمد اسلامپور ،علی مغازه ای،علی نصیری،علی واعظی پور،علی یوسفی،علی یوسفی،علیرضا پیمانفر،علیرضا رضایی،عماد ایران خواه،عنایت کتولی،عنصاری،غزال امیری،غزل دادور،غلیرضا اصغری،ف. تیفوری،فاخر الاهی نامدار،فاطمه بختیاری،فاطمه علیون،فاطمه فنائیان،فاطمه موحدی،فائره مقامی،فتح الله قدسی،فخری شادفر،فرانک علیزاده،فربد فروزان،فرح دوستار،فرحناز محمدی،فرخنده جبارزادگان ،فردوس تاجدینی،فرزاد عسکری،فرزاد مرشد،فرزانه ایل بیگی،،فرشته شیرازی،فرشته فراهانی،فرشته مجدی،فرناز اسلامی،فرناز کمالی ،فرنوش اشتری،فرهاد ابوالفتحی،فرهاد بهزادی،فرهاد صالحی،فرهنگ توکلی،فرهنگ یرازی،فروش کنانی،فروغ سمیع نیا ،فرید هاشمی،فری یزدی،فریبا داودی مهاجر،فریبا آزادی،فریبا تحقیقی،فریبا کاشانی،فریبا واثق،فریبرز رییس دانا،فریده شهبازی،فریده مظفری،فریده یزدی،فریدون رهنما،فهیمه زیایی،فهیمه علیپور،فواد امینی قهفروخی،فواد راهانی،فواد قوامی،فیروزه مهاجر،قاسم نیکو کار،قائم نصیری،قدسی سرمست،قزل حضرتی،قلی مسعودی،کاوه رضائی شیراز،کارو امینی،کاظم صفوی،کامبیز گرمستانی،کامران پیروی،کامران چراغی،کاوه ضرغامی،کاوه ضرغامی فر،کاوه قاسمی کرمانشاهی،کاوه اوند،کبری کریمی،کتایون صالحی،کتایون کاظمی،کروش قربانپور،کورش رادفر،کوروش صحتی،کوروش فدائی ،کوروش گلنام،کوهیار ودرزی،کیانا کریمی،کیانوش سنجری،گلاله بهرامی،گلنار رحمانی،گلناز بهگو ، گل‌ناز ملک،گلی ایرانی،گیتی بهی،لاله حسن پور،لیدا حسینی نژاد،لیدا یری،لیلا انصاری،لیلا موری،لیونا عیسی قلیان،م – صالح پور،م صالحی پور،م. نصیری،مارال فرخی،مازیار سمیعی،مازیار فی،مامن رضایی،مانا قراخوانی،مجید توکلی،محبوبه حسین زاده،محبوبه کرمی،محبوبه محبی،محسن خاتمی،محسن مالجو،محمد رضا قرلی،محمد شیرزاد،محمد صابر،محمد فلاح نیا،محمد گلپور،محمدرضا اسکندری، محمود رفیعی، محمدعلی توفیقی،محمود احمدی جعفری،محمود خاکبان،محمود شاد،محمود مرادخانی،مرجان احمدی کیا،مرجان حاتم،مرجان شجاعی،مرجان نمازی،مرسده هاشمی،مرضیه بخشی زاده،مری صحرابی،مریم ازاد،مریم اسگری،مریم اکبری،مریم انصاری،مریم اهری،مریم توصلی،مریم حسین خواه،مریم حکمت شعار،مریم زندی،مریم مجد،مریم محسنی،مریم محمودی،مریم میرزا،مریم نوری،مریم یادگاریان،مزدک کاسپین،مژده مزئی،مژگان ثروتی،مسعود خرسند،مسعود رمضانی،مسعود شکری،مسعود شهابزی،مسعود کرمی،مسعود نوری،مسعوده مشایخ،مسیح علی نژاد،مصطفی رسولی،معصومه وطنی،ملوک ملاحسینی،ملیکا امین توکلی،منصوره شجاعی،منوچهر امیری،منوچهر فاضل،منیره کاظمی،مهتاب وفایی،مهدی سجادی،مهدی سامع ،مهدی محسنی ، روزنامه نگار،مهدی معصومی،مهدی مهرآموز،مهدی احدی،مهدیه فرهنگی،مهران براتی،مهران دبیری،مهران رشتی،مهرانگیز کار،مهرداد حمزه،مهرداد دادگو،مهرداد رضوانی،مهرداد مشایخی،مهرناز-نرگس ،مهرناز صثفی،مهرنوش اعتمادی،مهرنوش زنوزی،مهری مهرحسینی،مهشید پگاهی،مهشید راستی،مهشید شاورز،مهناز محمدی ،مهین تزحیبی،مهین جزایی،مهین جوشکن،مونا دانشفر،مینا نوری،میترا شهرامی،میترا یوسفی،مینا درخشان،مینا ضایی فرخ،مینا فردوسی،مینا محبوبی،مینا محمدی خراسانی،میهن روستا،ن. زنگنه،نادره افشاری،نازلی فرخی،نازنین محکمی،نازیلا بحانی،ناصر بروسی،ناصر غیاثی،ناصر کرمی،ناصر وادودی،نانا میرانی،ناناز عابدینی،ناهید بخشنده،ناهید توسلی،ناهید جعفری،ناهید دادی،ناهید محمدی،ناهید ملکی،ناهید میرحاج،ندا حسینی،ندا سربخش،نریمان رحیمی،نسرین اردلان،نسرین امیر صادقی،نسرین حمیدی،نسیما شریعت،نسیم خسروی مقدم،نسیم روشنایی،نسیم سلطان بیگی،نگار بیات،نگار تابش،نگار خلج،نگار رهبر،نگار سماک نژاد،نگین احتصابیان،نگین شیخ الا سلا می وطنی،نوشین کشاورز نیا،نوید محبی،نیلوفر سلطانی،نیره البابایی،نیره توحیدی ،نیکزاد زنگنه،نیکو زمانی،نیکی حجت،نیلوفر گلکار،نیلوفر ملک،نیلوفر نژاد،نیلوفر نوری،نیما بهزادی،نیما رسول‌زاده،نیما نقوی،نینا وباب،نیوشاعلوی،هادی تاکستانی،هادی میر معیدی،هانا دارابی،هایده تابش،هایده سیدی،هایده مقدسی،هدی امینیان،هدی باطنی،هلن وزیری،هما میرنیا،هومن از تورونتو،وحید رضایی،وحید ساعی،وحید کاشی،وحیده قادری مقدم ،وحیده مولوی،ولادیمیر بابایان،ونوس رضایی،ونوس رضایی ،وهاب دوستی دوکشکانی،ویدا سلیمانی،یاسمن نیلفروشان،یاسر رضایی،یاسر عزیزی،یاسمن رمستانی،یاشار گرمستانی،یاشار محتشم،یعقوب زاد،یگانه سروری،یگانه هاشمی،یلدا شجائی

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید