خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران خواستار آزادی رضا شهابی، عضو زندانی خود، شد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران خواستار آزادی رضا شهابی، عضو زندانی خود، شد

خبرگزاری هرانا - سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار بيانيه ای،  خواستار آزادی بی قيد و شرط رضا شهابی، عضو زندانی هيئت مديره...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط