خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹, 13th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ساعت ۹:۳۰:۴۹

    خانه  > زندانیان  >  لیست بازداشت شدگان ثبت شده در فروردین ۸۹

لیست بازداشت شدگان ثبت شده در فروردین ۸۹

خبرگزاری هرانا – آنچه که در پی می آید مشخصات و هویت ۸۳ شهروندی است که در رابطه با فعالیتهای مذهبی، سیاسی یا اجتماعی توسط نیروهای انتظامی یا امنیتی بازداشت شده اند، این لیست افرادی را در برمیگرد که در محدوده فروردین ماه ۱۳۸۹ بازداشت یا نزدیک به این تاریخ اعلام هویت شده اند.

 1. آرتین غضنفری – بهایی-عکاسی و موسیقی – بازداشت شده در تاریخ ۲۳ فروردین – در تهران – آزاد شده در تاریخ ۱۴ فروردین
 2. ابوالفضل عابدینی – اقدام علیه امنیت؛ عضویت در گروه حقوق بشری؛  – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در اهواز – محل نگهداری :  اوین
 3. احسان رمضانی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه
 4. احمد میری – حزب مشارکت – بازداشت شده در تاریخ ۸ فروردین – در بابل
 5. احمد والایی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه
 6. احمد قلی پور – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه
 7. احمد نجف زاده – اقدام علیه امنیت ملی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۲۲ بهمن – در تهران – محل نگهداری :  اوین
 8. ارسلان زارعی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه
 9. امیر احسان  تهرانی سخاوت  – تبلیغ علیه نظام؛  – هنرمند؛ فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۷ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  بند ۲ – الف

۱۰.  برومند رستمی – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی – روزنامه نگار – بازداشت شده در تاریخ ۱۶ فروردین – در قصر شیرین –  آزاد شده در تاریخ ۱۸ فروردین

۱۱.  بهزاد مهرانی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱اسفند – در کرج –  آزاد شده در تاریخ ۲۶ فروردین ماه

۱۲.  بهنام روحانی فرد – تبلیغ علیه نظام – بهایی – بازداشت شده در تاریخ ۹ فروردین – در یزد

۱۳.  بهنام ایرانی – شبان مسیحی – بازداشت شده در تاریخ ۲۵ فروردین – در کرج

۱۴.  پوپک ناظمی – اقدام علیه امنیت ملی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۲۲ بهمن – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۱۵.  تهمینه مومنی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در ساری – محل نگهداری :  اوین

۱۶.  جاوید نظمی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۱۷.  جعفر پناهی – کارگردان – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  ۲۰۹ اوین

۱۸.  جلیل بداقی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۱۹.  حجت منتظری – دانشجو – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در کرج

۲۰.  حسن لاهوتی –  شرکت در تجمعات – و شرکت در تجمعات – بازداشت شده در تاریخ ۱ فروردین – در تهران – آزاد شده در تاریخ ۳ فروردین

۲۱.  حسین نصیری – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۲۲.  حسین حسین زاده – اقدام علیه امنیت ملی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۲۲ بهمن – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۲۳.  حسین مرعشی –  – بازداشت شده در تاریخ ۲۹ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۲۴.  حمید والایی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۲۵.  دانیال صبحی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۲۶.  دانیال شهری – نشر اکاذیب و توهین به مقدسات – مسیحی – بازداشت شده در تاریخ ۲۲ فروردین – در اصفهان – محل نگهداری :  دستگرد اصفهان

۲۷.  داود خداکرمی – روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی – بازداشت شده در تاریخ ۲۸ فروردین – در زنجان – محل نگهداری :  حفاظت اطلاعات نیروی انتطامی زنجان

۲۸.  داور عباسی – اقدام علیه امنیت ملی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۲۲ بهمن – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۲۹.  درسا سبحانی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۶ اسفند – در ساری – محل نگهداری :  اوین

۳۰.  راضیه عالمی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۳۱.  رحمت الله باستانی – استاد دانشگاه – بازداشت شده در تاریخ ۸ فروردین – در قم –  آزاد شده در تاریخ ۱۸ فروردین

۳۲.  رستم   – فعال سیاسی – بازداشت شده در تاریخ ۲۴ فروردین – در کرمانشاه – محل نگهداری :  اداره اطلاعات کرمانشاه

۳۳.  رشید بازباز – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۳۴.  رهبر اسماعیلی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۳۵.  سپهر صوفی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در کیش – محل نگهداری :  اوین

۳۶.  سجاد عالم زاده – اقدام علیه امنیت ملی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۲۲ بهمن – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۳۷.  سلمان حسینی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۴ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۳۸.  سمیه اجاقلو – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در اصفهان – محل نگهداری :  اوین

۳۹.  سهیل روحانی فرد – تبلیغ علیه نظام – بهایی – بازداشت شده در تاریخ ۹ فروردین – در یزد

۴۰.  سید احمد   میری – قائم مقام جبهه مشارکت  – بازداشت شده در تاریخ ۸ فروردین – در مازنداران

۴۱.  شراره صبحی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۴۲.  شعله منصوری – تبلیغ علیه نظام؛  – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۷ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۴۳.  شهرام شکوفاییان – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند محل نگهداری :  ۲۰۹

۴۴.  شیرین قرچه داغی – فعال دانشجویی – بازداشت شده در تاریخ ۶ فروردین – در تهران

۴۵.  صالح شلماشی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در سنندج – محل نگهداری :  اوین – آزاد شده در تاریخ ۲۷ اسفند

۴۶.  عبدالرضا احمدی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۴۷.  عسگر صدوقی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۴۸.  عسگر فروتنی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۴۹.  علی باغبانی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۵۰.  عماد بهاور – عضو نهضت آزادی – بازداشت شده در تاریخ ۱ فروردین – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۵۱.  کوهیار گودرزی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در ساری – محل نگهداری :  اوین

۵۲.  لاله حسن پور – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۲۵ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۵۳.  مجتبی لطفی – روزنامه نگار – بازداشت شده در تاریخ ۲۸ فروردین – در قم – محل نگهداری :  لنگرود قم

۵۴.  مجتبی گهستونی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۲ اسفند – در اهواز – محل نگهداری :  اوین – آزاد شده در تاریخ ۲۹ اسفند

۵۵.  مجتبی بیات – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در قم – محل نگهداری :  اوین

۵۶.  محبوبه کرمی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۵۷.  محلا معین زاده – اقدام علیه امنیت ملی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۲۲ بهمن – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۵۸.  محمد تاجدهی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۵۹.  محمد رضایی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۶۰.  محمد محمدلو – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۶۱.  محمد غزنویان – اقدام علیه امنیت ملی – فعال کودکان و زنان – بازداشت شده در تاریخ ۱۶ فروردین – در قزوین – محل نگهداری :  زندان چوبین قزوین – آزاد شده در تاریخ ۲۵ فروردین

۶۲.  محمدرضا لطفی یزدی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در مشهد – محل نگهداری :  اوین –  آزاد شده در تاریخ ۲۵فروردین

۶۳.  محمدعلی  برزگر – فعال سیاسی – بازداشت شده در تاریخ ۲۴ فروردین – در کرمانشاه – محل نگهداری :  اداره اطلاعات کرمانشاه

۶۴.  مراد حسن لو – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۵ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۶۵.  مرتضی  عوض پور – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۶۶.  مرجان صفری – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۶۷.  منصور سیفی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۶۸.  مهدی خدایی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۶۹.  میلاد ابراهیمیان – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند محل نگهداری :  اوین

۷۰.  نادر احسنی – فعالان دانشجویی طیف چپ – بازداشت شده در تاریخ ۳۰ فروردین محل نگهداری :  قرنطینه زندان اوین

۷۱.  نامعلوم صدیقی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۷۲.  نصور  نقی پور – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در قزوین – محل نگهداری :  اوین

۷۳.  نفیسه مجتهدی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۵ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۷۴.  نوید خانجانی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در اصفهان – محل نگهداری :  بند ۲ الف

۷۵.  نیلوفر محرابی – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۱ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  اوین

۷۶.  نیما  گلزاری – تبلیغ علیه نظام؛  – هنرمند؛ فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۸ اسفند – در تهران – محل نگهداری :  بند ۲ – الف

۷۷.  وحید احمد  فخرالدین – تبلیغ علیه نظام؛ جرایم اینترنتی – فعال حقوق بشر – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ اسفند – در اهواز – محل نگهداری :  اوین –  آزاد شده در تاریخ ۳۱ فروردین

۷۸.  هادی خدابنده – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۷۹.  یاور جمالی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۸۰.  یعقوب رمضانی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۸۱.  یعقوب جوانی – تجمع غیر قانونی – فعال ترک – بازداشت شده در تاریخ ۱۳ فروردین – در ارومیه

۸۲.  عبدالهادی – فعال سیاسی – بازداشت شده در تاریخ ۲۴ فروردین – در کرمانشاه – محل نگهداری :  اداره اطلاعات کرمانشاه

۸۳.  تاری – معاون سابق آموزش و پرورش  – بازداشت شده در تاریخ ۲۱ فروردین – در بابلسر – محل نگهداری :  بازداشتگاهِ اطلاعات ساری

مطالب مرتـبط

  بدون نظر

  نظر بگذارید