خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  اعتصاب کارگران پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان

اعتصاب کارگران پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان

خبرگزاری هرانا - حدود ۸۰ نفر از کارگران تحت پوشش یکی از پیمانکاری هایی مشغول در پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان از دو روز پیش به دلیل پرداخت نش...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط