خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  عدم پرداخت مطالبات، بازنشستگان واگن پارس را به تجمع واداشت

عدم پرداخت مطالبات، بازنشستگان واگن پارس را به تجمع واداشت

خبرگزاری هرانا - عدم تعهد مسئولين به وعده ها و تأخير در پرداخت مطالبات بازنشستگان در آستانه هفته كارگر، منجر به تجمع اعتراض آميز 400 كارگر بازنشسته...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط