خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > زندانیان, سایر گروهها  >  پورمحمدی را ابقا نکنید؛ نامه یازده سازمان مدافع حقوق بشر خطاب به حسن روحانی

پورمحمدی را ابقا نکنید؛ نامه یازده سازمان مدافع حقوق بشر خطاب به حسن روحانی

خبرگزاری هرانا – یازده سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از وی خواستند در کابینه جدید خود که به زودی معرفی خواهد کرد، از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری فعلی استفاده نکند. این سازمان ها آقای پورمحمدی را از عوامل شناخته شده دخیل در قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت می دانند و استفاده از او را مغایر با وعده های آقای روحانی ارزیابی می کنند.

متن کامل نامه یازده سازمان مدافع حقوق بشر به حسن روحانی را در ادامه بخوانید:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس جمھور محترم جمھوری اسلامی ایران

احتراما، در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۷ ، رای دھندگان ایرانی شما را برای بار دوم به عنوان رییس جمھور جمھوری اسلامی ایران برگزیدند.

وعده ھای انتخاباتی شما برای رسیدگی به مسایل حقوق بشری در کشور به بسیاری از شھروندان ایرانی انرژی بخشید.

ما، سازمانھای حقوق بشری امضاء کننده این نامه، از شما می خواھیم تا کابینه ای انتخاب کنید که منعکس کننده این تعھدات باشد و به وعده ھای شما به مردم ایران جامه عمل بپوشاند.

شما وعده دادید که دولت شما “تبعیض و ظلم جنسیتی” را نخواھید پذیرفت.

شما از روزنامه نگارانی که به دلیل گزارش فساد دستگیر شده بودند دفاع کردید و کسانی که در سانسور مطبوعات دخیل بودند را محکوم کردید.

در یک سخنرانی انتخاباتی به یادماندنی شما در ھمدان در تاریخ ٨ مه ٢٠١٧، اظھار داشتید: “یکبار دیگر مردم ایران اعلام میکنند آنھایی که در طول ٣٨ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند،” که بسیاری آن را به عنوان اشاره ای به نقش ادعا شده آقای ١٩٨٨ ، تعبیر کردند.

به عنوان اولین گام برای اجرای این وعدهھا، ما از شما می خواھیم تا آقای مصطفی پورمحمدی کھ از سال ٢٠١٣ تا کنون درمقام وزیر دادگستری منصوب بوده است را ابقاء نکنید و در خصوص اتھامات جدی مطرح شده علیھ وی بھ صورت شفاف تحقیق کنید. تا زمانی که آقای پورمحمدی در مقام وزارت دادگستری بھ فعالیت ادامھ می دھد، تصور این که دولت بتواند تحقیقات بی طرفانه و شفافی را برگزار کند، مشکل است.

گروه ھای حقوق بشری دخیل بودن آقای پورمحمدی در اعدامھای گروھی سال ١٩٨٨ را مستند کرده اند.

طبق گزارشات در سال ١٩٨٨ ، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات ایران در یک کمیته سه نفره بود که دستور اعدام ھزاران زندان سیاسی را صادر کرد. ظرف مدت سه ماه، پورمحمدی و سایر اعضای گروه به زندانھا سفر کردند، از زندانیھا بازجویی کردند، و رای اعدام آن گروه از زندانی سیاسی که “عدم وفاداری” آنھا به جمھوری اسلامی یا ارتداد آنھا را تعیین کرده بودند را صادر کردند.

اکثر اعدام شدگان در حال سپری کردن احکام زندانی بودند که توسط دادگاه ھای انقلاب و در پی محاکمات غیرعادلانه صادر شده بود. بسیاری از آنھا حتی به جرایم خشونت آمیز نیز متھم نشده بودند. برخی دیگر با وجود این که سالھا پیش حکم خود را به پایان رسانده بودند ھنوز در زندان باقی مانده بودند و تعدادی از آنھا نزدیک به پایان دوره زندان خود بودند. افرادی که اعدام شدند شامل زنان و زندانیانی بودند که در زمان دستگیری و محکومیت نوجوانان زیر ١٨ سال بودند.

ھمچنین، ادعا می شود که در مقام معاونت وزارت اطلاعات، مصطفی پورمحمدی بعدھا یکی از مقامات درگیر در پرونده “قتل ھای زنجیره ای” روشنفکران سرشناس ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در سال ١٩٨٨ بود.

آقای رییس جمھور، با توجه به پیشینه آقای پور محمدی ابقاء وی در مقام فعلی منعکس کننده وعده ھای شما و اعتمادی که رای دھندگان به شما نشان داده اند نیست.

پیش از آغاز دوره دوم ریاست جمھوری خود در تاریخ ۵ اوت، ما از شما می خواھیم تا وزیر جدیدی را به مقام وزارت دادگستری منصوب کنید که تعھد خود را نسبت به اصول حقوق بشر اثبات کرده باشد.

ما از توجه شما به این مسئلھ مھم تشکر میکنیم و مشتاق دریافت پاسخ از دفتر شما در آینده نزدیک ھستیم.

با تشکر،

رویا برومند، مدیر اجرایی “بنیاد عبدالرحمن برومند”

کامران اشتری، مدیر اجرایی “عرصه سوم”

شاھین ھلالی خیاوی، مدیر “انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران”

تیمور الیاسی، نماینده به سازمان ملل متحد “جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (G-KMMK)”

رافائل چنویل-ھازن، مدیر اجرایی “ھمه با ھم علیه مجازات اعدام (ECPM)”

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا “دیده بان حقوق بشر”

مانی مستوفی، مدیر “تاثیر بر ایران”

محمود امیری مقدم، مدیر اجرایی “سازمان حقوق بشر ایران”

شاھین میلانی، مدیر حقوقی “مرکز اسناد حقوق بشر ایران”

مھرانگیز کار، رییس ھیات مدیره “بنیاد سیامک پورزند”

محمود عنایت، مدیر “اسمال مدیا”

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید