خانه  > slide, سایر گروهها  >  گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰

خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۴۴۷۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۲۲۲۷۱ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۳۹۴۶ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۳۶ شهروند در حالی که ۷۲ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۸۰ درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیـبـاچـه

فایل پی دی اف نسخه کامل گزارش را با کلیک روی تصویر دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۲۰-۲۰۱۹ ) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۴۴۷۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۴۲٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۴۵٪ و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۱۳٪ بوده است.
در گزارش ۴۴ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم کاهش ۴٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی متناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

گزارشگری و گزارشگران

بین میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال ۲۰۱۶) استان تهران حدود ۱۳۲۶۷۶۳۷ و سایر نقاط کشور حدود ۶۶۶۵۸۶۳۳ شهروند ایرانی را در خود دارد.

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۱۴% در تهران و ۸۶% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

حـقـوق قـومـی ـ مـلـی

در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۳۴ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۲۸۶ شهروند مستند شده است. همچنین برای ۳۹ نفر نیز ۱۷۲۱ ماه حبس صادر شده است.که از این میزان ۳۶ نفر به ۱۶۹۹ ماه حبس تعزیری و ۳ نفر به ۲۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند. همچنین ۸۸ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۱۶.۶٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با ۳۵٪ کاهش همراه بوده است.

رواداری و آزادی های مذهبی

در این رسته در یک سال گذشته ۱۳۶ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۷۷ شهروند بازداشت شدند، ۴۹ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۱۲۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۲ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.همچنین ۶۹ مورد تفتیش منزل به ثبت رسیده است.
۹۸ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۳۵۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است در سالی که گذشت کلیسای ادوِنتیست ها در تهران توسط سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران نیز تخریب شد.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ٪۴۵ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت با٪۲۶، مسیحیان با ٪۱۵، دراویش با ۴٪، اهل حق و کلیمیان هر کدام با ۱٪ و جمع سایر مذاهب با ٪۹ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۴۲٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، اما صدور احکام حبس در این بخش توسط دستگاه قضایی با ۲۸.۹٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

انـدیشـه و بـیـان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۰ تعداد ۸۸۳ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۹۲۸ نفر دستگیر شدند، ۲۸۷ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۴ مورد توقیف نشریه و ۸ مورد مجرم شناخته شدن نشریات در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۰ در این حوزه، برای ۴۲۰ نفر توسط مراجع قضایی ۲۲۲۷۱ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۳۸۶ نفر به ۲۱۵۲۳ ماه حبس تعزیری و ۳۴ نفر به ۷۴۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. همچنین ۳۴ نفر به صد و نود و یک میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریا ل جریمه نقدی، ۸۵ نفر به ۵۸۴۴ ضربه شلاق و ۲۱ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. از سوی دیگر ۴۰ مورد تفتیش منزل به ثبت رسیده است.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۸۸.۸٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، همینطور صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۴۶.۵٪ افزایش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۵۲.۹٪ افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

اصـنـاف

در حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۰ تعداد ۳۵۹ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۴۷ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۵۵۴ ماه محکومیت به حبس تعزیری برای ۱۰ نفر از فعالان صنفی، ۵۱ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی ، ۳۹۳۰ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۰دست کم ۳۲۹ تجمع صنفی و ۳ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف و شرایط بد اقتصادی و عدم مدیریت درست در اصناف بودند.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۳۱٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با افزایش ٪۸۹ همراه بوده است.

حـقـوق آکـادمـیـک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۲۰، ۲۴ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۶ مورد بازداشت دانشجویان، ۲۰ مورد تعلیق از تحصیل و همانطور که پیش تر در بخش ادیان اشاره شد ۲۲ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل مذهب را شاهد بودیم.
بر اساس این گزارش ۱ دانشجو به ۶۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۹۴٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

حـق حیـات (اعـدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۴۱ گزارش توط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۹۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۳۶ نفر است که از این تعداد ۱ نفر در ملاء عام اعدام شد. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۰۵ نفر از ایشان مرد و ۸ تن زن بوده اند. همچنین ۲ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ۸۰٪ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۵٪ به اتهام جرایم جنسی، ۹٪ به اتهام مواد مخدر، ۴٪ به اتهام محاربه، ۱٪ به اتهام سرقت مسلحانه و ۱٪ به اتهام شرب خمر در ایران اعدام شدند.

در این گزارش اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به قتل با۸۰٪ در صدر و مواد مخدر با ۹٪ در رده بعدی قرار دارد.

در این گزارش اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۱۹٪ در صدر و استان خراسان رضوی با ۱۲٪ در رده دوم قرار دارد.

در گزارش پیش رو همچنین اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و وکیل آباد مشهد در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

بر اساس آمارهای موجود ۰.۴۲٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.

٪۳ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.

در این گزارش اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس ۷۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۹ ۴.۸٪ کاهش داشته است، همچنین صدور احکام اعدام با کاهش ۱۲٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام نیز ۹۲٪ کاهش داشته است.

حـقـوق فـرهـنـگـی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۲۱ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن ۲۷ نفر بازداشت، برای ۴ نفر ۲۵۷ ماه حبس صادر شده است.از این میزان ۳ نفر به ۲۵۳ ماه حبس تعزیری و ۱ نفر به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند. همچنین ۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شد. ۲ مورد ابطال مجوز، ۱ مورد ممانعت از اجرای برنامه و سخنرانی و ۱ مورد ممنوع الکار در آمار قرار دارند.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۵۱٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

حـقـوق کـارگـری

در این رسته در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۳۱۸ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۳۰ تن بازداشت، ۴۵ فعال کارگری و یا کارگر به ۱۸۳ ماه حبس تعزیزی و ۴۲ نفر به ۳۱۰۸ ضربه شلاق محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.
در در سال ۲۰۲۰ میلادی گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۲۰۱۱ ماه کارگران، ۲۱۰۵ مورد اخــراج یا تعدیل، ۲۲۴۰ مورد بیکاری، ۱۸۰۴۹ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۳۰۸۲ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، همچنین ۱۱۹۵ تن در ســـوانح کاری کشته و ۳۲۵۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.
در سال ۲۰۲۰ دست کم ۴۷۳ تجمع کارگری و ۹۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۶٪ افزایش داشته است.

حـقـوق کـودکـان

در این رسته در سال ۲۰۲۰ میلادی از مجموع ۱۷۶ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد به دلیل مسکوت گذاشتن اخبار کودکان توسط خانواده یا نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۲۰۵ مورد کودک آزاری و ۹ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۹ مورد قتل کودکان، ۲مورد خودسوزی، ۹۴ مورد خودکشی کودکان، بیش از ۱ میلیون کودک محروم از تحصیل را در برگرفته است. عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی،ازدواج‌های زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… در خوزستان سبب شده تا این استان در بین ۳۱ استان کشور، بالاترین نرخ بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دهد.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت مورد اشاره دست کم ۲ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
همچنین ۳ نوجوان مجموعا به ۲۶۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما دست کم ۱۹ کودک و ۱ فعال حقوق کودک بازداشت شده اند.

زنـان

در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۱ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۵۷۲ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، ۱۳ مورد قتل ناموسی،۶ مورد خودسوزی، ۴ مورد اسیدپاشی و ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۵ تن از زنان به دلایل مربوط به حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۲ تن از فعالان به ۱۸۰ ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.

زنـدانـیـان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۰، ۵۴۲ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۵۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۳۶۶ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۰۹ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۵۳۳ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۲۸۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۲۸ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۱۲۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۸ مورد شکنجه، ۲۵ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری،۱۷ مورد خودکشی زندانی، ۱۰ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۴۰ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱۶۷۸ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۱۴۷ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.

خـشـونـت نـظـامـی

قتل شهروندان

این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۰ مجموعا ۲۰۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۳۶ کولبر، ۵ سوختبر و ۳۳ شهروند میشود. ۱۳۰ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۹ نفر کولبر، ۱۶ شهروند عادی و ۵ نفر سوخت بر هستند.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باخت.

قربانیان مین و انفجار

مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخلاف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مینها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۱۰ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۱۴ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.

صدور و اجرای احکام شلاق

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۰، دستکم حکم ۱۴ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۸۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. اجرای حکم سه تن از این افراد که شامل ۲۲۲ ضربه شلاق میشود، در ملاعام صورت گرفته است.
همچنین دستکم ۲۳۹۴۶ ضربه شلاق با حکم دستگاه قضایی ایران صادر شد.

مداخله در امور فردی شهروندان

در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۰۹ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند که این ارقام حاصل جمع بندی ۸ گزارش منابع رسمی است.
همچنین در سال ۲۰۲۰ دستکم ۱۸۰ گروه از شهروندان که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۲۴ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین آمار اعتراض شهروندی را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه ماهانه خشونت نظامی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

مـحـکـومـیـت هـا

در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۲۹۸۴۱ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۱۷۲۱ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۴۳۵۱ ماه حبس، اندیشه و بیان ۲۲۲۷۱ ماه حبس، اصناف ۵۵۴ ماه حبس، کارگری ۱۸۳ ماه حبس، حوزه فرهنگی ۲۵۷ ماه حبس، کودکان ۲۶۴ ماه حبس، حوزه زنان ۱۸۰ ماه حبس و دانشجویان ۶۰ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )

هم چنین این شهروندان به صد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون ریـال جریمه نقدی و ۹۱۸۲ ضربه شلاق محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۰ محکومیت فعالین و شهروندان ۳۵٪ افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش ۲۸.۹٪، اقلیت های قومی کاهش ۳۵٪،در حوزه اندیشه و بیان افزایش ۵۲.۹٪، اصناف افزایش ۸۹٪، ، حوزه فرهنگی افزایش ۳۸٪، کارگری کاهش ۷۳٪، حوزه زنان کاهش ۸۰٪ و حوزه دانشجویان کاهش ۸۹٪ وجود داشته است.

بـازداشـت هـا

در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۴۲۶ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
در این رابطه، اصناف ۴۷ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۲۸۶ مورد، اقلیت مذهبی ۷۷ مورد، اندیشه و بیان ۹۲۸ مورد، حوزه کودکان ۲۰ مورد، دانشجویان ۶ مورد، حوزه فرهنگی ۲۷ مورد و کارگران ۳۰ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۵ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مور پیگرد قضایی قرار گرفتند که از میان آنها ۳ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و ۲ تن به علت فعالیت ورزشی بازداشت شده اند.

در سال ۲۰۲۰ بازداشت فعالین و شهروندان ۸۴ ٪ کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی کاهش ۱۶.۶٪، حوزه فرهنگی افزایش ۵۱٪، حوزه مذهبی کاهش ۴۲٪، حوزه صنفی کاهش ۳۱٪، دانشجویان کاهش ۹۴٪، کارگری افزایش ۵۶٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۸۸.۸٪ کاهش در سال ۲۰۲۰ مستند شده.

 

 نسخه کامل گزارش را از اینجا دانلود کنید 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

واحد آمار، نشر و آثار

دسامبر ۲۰۲۰

[email protected]

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید