خانه  > slide, سایر گروهها  >  گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۹

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۹

خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۴۲۵۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۹۱۱۱ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۴۶۷۶ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۴۸ شهروند در حالی که ۷۵ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۷۹ درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیباچه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۹) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۴۲۵۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ٪۴۱، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ٪۵۳ و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ٪۶ بوده است.

نسخه کامل گزارش را دانلود کنی

در گزارش ۴۲ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ٪۱۰ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

تلاش شده است نسخه قرار گرفته روی سایت با حذف نمودارها و آنالیزها به صورت اجمالی و سبک ارائه شود، برای دیدن نسخه کامل همراه با نمودارها لطفا فایل پی دی اف گزارش را دانلود کنید.

برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

همانطور که در نقشه تراکم گزارشات مشهود است، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال ۲۰۱۷) استان تهران حدود ۱۵۲۷۰۰۰۰ و سایر نقاط کشور حدود ۸۱۱۶۰۰۰۰ شهروند ایرانی را در خود دارد.

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۲۳ درصد در تهران و ۷۷ درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

حقوق قومی-ملی

در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۰۹ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۳۴۳ شهروند مستند شده است. همچنین برای ۶۰ نفر نیز ۲۶۹۸ ماه حبس تعزیری صادر شده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ٪۷۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است، اما صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی با ۱۳٪ افزایش همراه بوده است.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه جون منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

اقلیت های دینی و مذهبی

در این رسته در یک سال گذشته ۱۶۲ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۱۳۵ شهروند بازداشت شدند، ۱۳ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۹۰ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۳۶ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.
۷۶ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۲۹۸۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل گزارش شده است.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۵۴٪ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت با ۳۰٪، مسیحیان با ۹٪، دراویش با ٪۲، اهل حق و کلیمیان هر کدام با ٪۱ و جمع سایر مذاهب با ۴٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ٪۷۸ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، و صدور احکام حبس در این بخش توسط دستگاه قضایی با ۸۲٪ کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

اندیشه و بیان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۲۹ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۸۲۹۳ نفر دستگیر شدند، ۲۷۴ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۴ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی و ۱ مورد قطع کامل اینترنت در سراسر کشور، ۱ مورد قطع اینترنت تلفن های همراه، ۵ مورد توقیف نشریه و ۱۷ مورد مجرم شناخته شدن نشریات، ۱۴ مورد تهدید و ایجاد فضای امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۱۹ در این حوزه، ۲۹۲ نفر توسط مراجع قضایی به ۱۰۴۷۴ ماه حبس تعزیری ،۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریـال جریمه نقدی، ۳۴۷۰ ضربه شلاق و ۱۳ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ٪۵۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، همینطور صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ٪۱۱ کاهش همراه بوده است؛ با این حال صدور احکام حبس تعزیری ٪۴۰ افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
از جمله مهمترین رویداد ها در این حوزه میتوان به اعتراضات سراسری گسترده در ماه نوامبر (آبان ماه) اشاره کرد. در این اعتراضات که به مدت یک هفته در بیش از ۷۱۹ نقطه کشور و به کرات بوقوع پیوست دست کم ۷۱۳۳ نفر در کمتر از ده روز بازداشت شدند و چند صد نفر در خیابان ها کشته شدند. آمار بازداشت شدگان بسیار بیشتر از این رقم تخمین زده می شود.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه دسامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ گزارش شده است.

اصناف

در حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۳۹ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۶۹ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۵۶ ماه محکومیت به حبس تعزیری برای ۱۰ نفر از فعالان صنفی، ۱۷مورد احضار به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۹۳۱ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
در سال ۲۰۱۹دست کم ۲۷۳ تجمع صنفی و ۱۵ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف و شرایط بد اقتصادی و عدم مدیریت درست در اصناف بودند.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ٪۸۳ نسبت به سال ۲۰۱۸ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با کاهش ۷۲٪ همراه بوده است.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.

حقوق آکادمیک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۱۹ ، ۵۰ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۱۰۴ مورد بازداشت دانشجویان، ۱ مورد احضار به دادگاه، ۱ مورد محرومیت از تحصیل و همانطور که پیش تر در بخش ادیان اشاره شد ۳۴ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل مذهب را شاهد بودیم.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ٪۶ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش ۱۱ دانشجو به ۵۷۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در اکتبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

حق حیات (اعدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲۴۶ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۱۰۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۴۸ نفر است که از این تعداد ۱۳ نفر در ملاء عام اعدام شدند. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۳۱ نفر از ایشان مرد و ۱۵ تن زن بوده اند. همچنین ۴ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ٪۷۹ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ٪۵ به اتهام جرایم جنسی، ٪۱۲.۵ به اتهام مواد مخدر، کمتر از ٪۱ به اتهام محاربه و ٪۲ به اتهام سرقت مسلحانه در ایران اعدام شدند.

بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.

جرایم مربوط به قتل با ٪۷۹ در صدر و مواد مخدر با ٪۱۲.۵ در رده بعدی قرار دارد.

تفکیک اجرای احکام اعدام بر اساس اتهامات در سال ۲۰۱۹

در خصوص اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور، استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ٪۲۷ در صدر و استان فارس با ٪۱۰ در رده دوم قرار دارند.

در خصوص اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور، زندان رجایی شهر کرج و زندان مرکزی ارومیه در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود ٪۵ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.۶٪ از اعدام شدگان زن و ٪۹۳ اعدام شدگان مرد بوده اند.

در خصوص فراوانی اعدام در ملاء عام در استان های کشور، استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد هر یک با ٪۲۳ سهم در اجرای احکام اعدام در ملاعام در صدر کشور قرار دارند.

 ٪۷۵ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۸ دستکم ٪۵ افزایش داشته است، اما صدور احکام اعدام با کاهش ٪۴۴ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام نیز تغییری نداشته است.

حقوق فرهنگی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۶۴ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن ۱۳ نفر بازداشت، ۳۸ نفر به ۱۸۶ ماه حبس تعزیری محکوم و ۲۷ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. همچنین ممانعت از نشر حداقل ۴ اثر فرهنگی ۱۳ ابطال مجوز، ۶ مورد ممانعت از اجرای برنامه و سخنرانی، ۳ مکان تاریخی تخریب شده و یا در آستانه تخریب قرار گرفته اند، ۲ مورد عدم رسیدگی و مرمت آثار تاریخی، ضبط ۳۸۰۰۰ نسخه کتاب در آمار قرار دارند.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ٪۸۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر دیده میشود.

حقوق کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰۸۸ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۱۴۳ تن بازداشت، ۳۳ فعال کارگری و یا کارگر به ۶۹۶ ماه حبس تعزیری، ۱۷۶ ماه حبس تعلیقی و ۷۶۲ ضربه شلاق محکوم و ۱۹۸ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.
در در سال ۲۰۱۹ میلادی گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۷۹۹ ماه کارگران، ۴۷۴۶ اخــراج یا تعدیل، ۱۰۵۷۱ مورد بیکاری، ۵۰۰۵۰ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۱۹۹ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است،
همچنین ۱۴۱۲ تن در ســـوانح کاری کشته و ۱۴۲۴۵ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.
در سال ۲۰۱۹ دست کم ۲۷۹ تجمع کارگری و ۲۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ٪۳۵ کاهش داشته است.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۹ میلادی از مجموع ۱۹۲ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد به دلیل مسکوت گذاشتن اخبار کودکان توسط خانواده یا نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۱۲۹۰ مورد کودک آزاری و ۳۱ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۱۰ مورد قتل کودکان، ۳۱ مورد خودکشی کودکان، بیش از نهصد هزار کودک محروم از تحصیل را در برگرفته است. ازدواج‌های زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… در سیستان و بلوچستان سبب شده تا این استان در بین ۳۱ استان کشور، بالاترین نرخ بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دهد.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت مورد اشاره دست کم ۴ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در اعتراضات آبان ماه در دست نیست اما دست کم ۱۲۹ کودک در طول اعتراضات بازداشت شده اند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

زنان

در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰۳ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۳۳۵ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، ۱۲ مورد قتل ناموسی و ۱۹ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۱۹ تن از فعالان زنان و ۸۶ تن از زنان به دلایل مربوط به حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۱۳ تن از فعالان به ۹۲۶ ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه های می و جون منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه دیده میشود.

زندانیان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۹، ۵۴۰ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱۰۴ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۱۴۱ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۵۱ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۳۰۲ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۴۱۵ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۷۱ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۶۷ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۷ مورد شکنجه، ۱۴ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۶۵ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۷۴۲ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۷۱ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.

محکومیت ها

در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۹۱۱۱ ماه حبـــس تعزیری نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۲۶۹۸ ماه حبس تعزیری ، اقلیت های مذهبی ۲۹۸۳ ماه حبس تعزیری ، اندیشه و بیان ۱۰۴۷۴ ماه حبس تعزیری را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه می دیده میشود.

هم چنین این شهروندان به ۵ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریـال جریمه نقدی و ۴۶۷۶ ضربه شلاق محکوم شدند.
در سال ۲۰۱۹ محکومیت فعالین و شهروندان ٪۳۱ کاهش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ٪۸۲، اقلیت های قومی افزایش ٪۱۳ و در حوزه اندیشه و بیان ٪۴۰ افزایش وجود داشته است.

بازداشت ها

در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۹۲۰۱ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
در این رابطه، اصناف ۶۹ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۳۴۳ مورد، اقلیت مذهبی ۱۳۵ مورد، اندیشه و بیان ۸۲۹۳ مورد، دانشجویان ۱۰۰ مورد، حوزه فرهنگی ۱۳ مورد و کارگران ۱۴۳ مورد را شامل می شوند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه جولای دیده میشود.

در سال ۲۰۱۹ بازداشت فعالین و شهروندان ٪۱۲ افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی کاهش ۷۰٪، حوزه فرهنگی کاهش ٪۸۷، حوزه مذهبی کاهش٪۷۸ حوزه صنفی کاهش ٪۸۳، دانشجویان کاهش ٪۶، کارگری کاهش ٪۳۵و حوزه اندیشه و بیان با ٪۵۱ افزایش در سال ۲۰۱۹ مستند شده.

 

نسخه کامل گزارش را دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

واحد آمار، نشر و آثار

۲۶ دسامبر ۲۰۱۹

[email protected]

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید