خانه  > بانک زندانیان سیاسی  >  هادی حیدری / آزاد شد

هادی حیدری / آزاد شد

نام و نام خانوادگی: هادی حیدری
نام مستعار: – 
تاریخ یا سال تولد: ۱۳۵۶
اتهامات: تبلیغ علیه نظام
محکومیت: ۱ سال حبس
دادگاه اولیه: 
مرجع تایید حکم:
محل نگهداری: بند ۸ زندان اوین
تاریخ بازداشت: ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴
محکومیت های پیشین:
وضعیت پزشکی:
سوابق: کارتونیست

وی در تاریخ ۷ اردیبشهت ماه ۱۳۹۵، آزاد شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید