خانه  > بانک زندانیان سیاسی  >  فردین فرجی

فردین فرجی

نام و نام خانوادگی : فردین فرجی
نام مستعار:
تاریخ یا سال تولد:
اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام
محکومیت: ۳۰ سال حبس
دادگاه اولیه:
مرجع تایید حکم:
محل نگهداری: زندان طبس
تاریخ بازداشت : خرداد ماه ۱۳۹۰
محکومیت های پیشین:
وضعیت پزشکی:
سوابق:

در سال ۱۳۹۵ بعد از مرخصی از کشور خارج شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید