خانه  > اقلیت های ملی, اندیشه و بیان  >  احراز هویت ۱۱۸ شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات زاهدان

احراز هویت ۱۱۸ شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات زاهدان

خبرگزاری هرانا – روز جمعه بیست و هشتم مهرماه، تعداد پرشماری از شهروندان در جریان تجمع مردم در زاهدان بازداشت شدند. تاکنون هویت صد و هجده شهروند از جمله سی و سه نوجوان که در جریان این تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، احراز شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، روز جمعه بیست و هشتم مهرماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان با سردادن شعارهای اعتراضی در زاهدان دست تجمع زدند.

این تجمع با حضور نیروهای گارد ویژه پلیس به خشونت کشیده شد و تعداد پرشماری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت ۱۱۸ تن از شهروندان بازداشت شده در ادامه می آید:

۱ _ یاسر بلوچ، فرزند امان الله (انتظامات)

۲ _ محمد رخشانی، فرزند کریم (انتظامات)

۳ _ عامر شیروزهی، فرزند ناصر

۴ _ محمدامین محمدزهی، ۱۴ سال

۵ _ بلال رخشانی، ۱۵ ساله

۶ _ امین الله عالیزهی، ۲۴ ساله

۷ _ یاسر عالی زهی، ۱۷ ساله فرزندان ملک محمد

۸ _ عبدالملک کمال‌خانزهی، ۲۷ ساله

۹ _ کریچ شهنوازی، ۳۰ ساله

۱۰ _ امین مینگل براهویی، فرزند نظیر،

۱۱ _ یاسین عیسی‌زهی‌ریگی، ۱۷ ساله و فرزند عبدالغنی

۱۲ _ عبدالله بیلورانی، ۴۲ ساله

۱۳ _ احمد کبدانی، فرزند عبدالحمید

۱۴ _ ارسلان رخشانی

۱۵ _ آریان نوتی زهی

۱۶ _ سعید کبدانی، ۲۴ ساله و فرزند رشید

۱۷ _ عرفان شاهوزهی، فرزند علی (از اعضای انتظامات مکی)

۱۸ _ احسان کرمزهی

۱۹ _ محمد اویس نارویی، ۱۶ ساله و فرزند ابوالحسن

۲۰ _ مبین نارویی، فرزند کریم و ۱۷ ساله

۲۱ _ پوریا شح بخش، ۱۶ ساله

۲۲ _ عامر شه بخش، ۱۷ ساله و فرزند عیسی

۲۳ _ فرزاد شاهوزهی، ۱۷ ساله

۲۴ _ ناصر سرابندی، طلبه مکی (مجروح)

۲۵ _ پرویز باب براهویی

۲۶ _ مهدی مگل زهی

۲۷ _ شهاب سالارزهی

۲۸ _ رحیم بخش ترکمان

۲۹ _ طاها شهنوازی، فرزند لشکر

۳۰ _ طلحه شهنوازی، ۱۵ ساله

۳۱ _ محمد شریف محمودزهی

۳۲ _ حمید نارویی

۳۳ _ عبدالرئوف جمالزهی، ۲۳ ساله و فرزند عبدالحق

۳۴ _ خدایار گنگوزهی ریگی، ۳۰ ساله

۳۵ _ عبدالله گمشادزهی

۳۶ _ سدیس گمشادزهی، ۱۹ ساله و فرزند شه نظر (انتظامات مکی)

۳۷ _ صدیق ریگی، ۳۲ ساله

۳۸ _ مسعود قنبرزهی، ۳۰ ساله

۳۹ _ عبدالشکور کرد، فرزند عیدمحمد

۴۰ _ اسماعیل براهویی، ۱۷ ساله

۴۱ _ امین الله نارویی، ۱۶ ساله و فرزند قادربخش

۴۲ _ رامین براهویی، ۱۷ ساله و فرزند حسین

۴۳ _ محمد امین ریگی، ۱۹ ساله

۴۴ _ ناصر نارویی، ۳۲ ساله و فرزند غلام

۴۵ _ عاصف قلجایی

۴۶ _ حسن خانشینی، ۲۲ ساله و فرزند غلام

۴۷ _ حسن بلوچزهی، ۲۶ ساله و فرزند محمد بخش

۴۸ _ عمران محمدانی، ۲۰ ساله

۴۹ _ علی‌ احمد محمدانی

۵۰ _ عادل محمدانی، ۲۰ ساله

۵۱ _ مازیار نوتی‌ زهی،

۵۲ _ اسماعیل گرگیج، ۳۸ ساله، فرزند علی‌خان

۵۳ _ سدیس براهویی، ۱۷ ساله، فرزند حسین

۵۴ _ عارف دهمرده، ۱۴ ساله، فرزند نوراحمد

۵۵ _ احمد محمدانی، ۲۲ ساله

۵۶ _ وحید شهلی‌ بر ، ۲۷ ساله

۵۷ _ ذبیح‌ الله نوتی‌ زهی

۵۸ _ مجیب‌ الرحمان کرم‌ زهی، ۲۱ ساله

۵۹ _ حامد شیروزهی، فرزند سید

۶۰ _ ستار زاروزهی، فرزند صفرخان

۶۱ _ صابر ولایتی، اهل خراسان

۶۲_ سدیس پیشان، فرزند مصطفی

۶۳ _ عبدالباری شه‌ بخش، ۱۶ ساله

۶۴ _ ابوبکر نارویی، ۱۷ ساله فرزند چاکر

۶۵ _ سعید نارویی، ۲۱ ساله فرزند جمعه

۶۶ _ ابراهیم ریگی، ۱۹ ساله

۶۷ _ عبدالرئوف گرگیج، ۱۷ ساله فرزند عبدالرحمن

۶۸ _ الله دا‌دشهلی بر ، ۲۳ ساله

۶۹ _ بهزاد شاهوزهی، ۱۶ ساله فرزند محمد

۷۰ _ خلیل الرحمن، رخشانی ۲۱ ساله

۷۱ _ عارف سارانی، فرزند ملک محمد

۷۲ _ مازیار سارانی، ۱۷ ساله فرزند الله نظر

۷۳ _ ایوب میربوچزهی، فرزند خدامراد

۷۴ _ بلال محمدانی، ۲۴ ساله

۷۵ _ جمشید حسن زهی، ۱۶ ساله

۷۶ _ عبدالکریم گمشادزهی،۲۲ ساله

۷۷ _ عبدالوحید سالارزهی، فرزند انوشیروان

۷۸ _ محمود حسین بر، ۲۳ ساله

۷۹ _ حکیم نارویی، ۱۷ ساله، فرزند نورمحمد

۸۰ _ رشید شه بخش، ۱۶ ساله، فرزند مجید

۸۱ _ کامران براهویی، ۲۲ ساله، فرزند شریف

۸۲ _ محمد علی شکاری (دهمرده)، ۱۶ ساله، فرزند جلال

۸۳ _ حفیظ الله هاشمزهی، فرزند احمد

۸۴ _ طاها نارویی، فرزند ولی محمد

۸۵ _ قادربخش ترشابی، ۲۴ ساله

۸۶ _ مهدی جمالزایی، ۱۸ ساله، فرزند پیرداد

۸۷ _ نوید شجاعی (سارانی)، ۲۱ ساله، فرزند سلطانداد

۸۸ _ بهمن محمدانی، فرزند کریم

۸۹ _ عمیر ریگی، ۱۶ ساله، فرزند عبدالحکیم

۹۰ _ پرویز هاشمزهی (عالیزهی)

۹۱ _ یوسف نوتی زهی، ۱۵ ساله، فرزند ظاهر

۹۲ _ شعیب بیلرانی، ۱۵ ساله

۹۳ _ محمدیوسف کبدانی، فرزند نعیم

۹۴ _ بهروز رودینی، ۲۴ ساله فرزند کمال

۹۵ _ رضا شه بخش، فرزند عبدالمجید

۹۶ _ امام بخش نارویی، ۱۷ ساله، فرزند ملنگ

۹۷ _ اسامه صدیقی (ریگی)، فرزند حسین

۹۸ _ فاروق رحمت زهی، ۱۶ ساله

۹۹ _ عبدالحق باران زهی، ۲۱ ساله، فرزند میرویس

۱۰۰ _ گل احمد حسن زهی، فرزند پرویز

۱۰۱ _ اسماعیل کهرازهی، ۱۶ ساله، فرزند عمران

۱۰۲ _ جاسم بلوچی، ۳۵ ساله، اهل چابهار

۱۰۳ _ عبدالعزیز بلوچی، ۲۸ ساله، اهل چابهار

۱۰۴ _ صالح ریگی

۱۰۵ _ محسن خارکوهی، فرزند عصمت الله

۱۰۶ _ اسماعیل محمدانی، ۲۵ ساله

۱۰۷ _ محمدعلی پاگرد بخشایش (براهویی)، ۱۷ ساله

۱۰۸ _ حمید گنگوزهی ریگی،

۱۰۹ _ عبدالغنی بارانزهی، ۱۶ ساله

۱۱۰ _ علیرضا باجیزهی، فرزند نوراحمد

۱۱۱ _ یوسف بلانوشی،۲۲ ساله

۱۱۲ _ حامد گرگیج ، فرزند کریم

۱۱۳ _ مصعب شه بخش، انتظامات مسجد مکی

۱۱۴ _ ابراهیم رخشانی

۱۱۵ _ خالد رخشانی

۱۱۶ _ محمد رخشانی

۱۱۷ _ الیاس نهتانی، ۱۴ ساله، فرزند سعدالله

۱۱۸ _ بدالله بیلرانی، ۴۲ ساله

همچنین رسانک در این رابطه گزارش داده که احمد کبدانی ساعاتی پس از بازداشت، آزاد شده است.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این افراد و آخرین وضعیت آنها اطلاعی حاصل نشده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید