شاکی به شعبه ششم آمد و در طرح شکایت خود به قضات گفت: “روز گذشته بود که همسرم به من موضوعی را گفت که ابتدا باور نمی کردم تا اینکه از خود فرزندم ماجرا را پرسیدم. پسربچه مان از سوی مرد کارگری مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود پسرم الان داغون است و کابوس می بیند و این شد که من برای شکایت با مرجع انتظامی تماس گرفتم”.

این مرد ادامه داد: “وقتی از پسرم پرسیدم که مرد افغانستانی در کجا به تو تعرض کرد ما را به ساختمان نیمه کاره ای برد که در آنجا یک کارگر افغانستانی از یک سال پیش نگهبان بود. من از این مرد که پسرم را مورد آزار و اذیت قرار داده است شکایت دارم و برای او اشد مجازات را می خواهم”.

در انتهای این مطلب قاضی شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران گفت متهم به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بود و در اینجا به عنوان نگهبان ساختمان کار می کرد در حالی که براساس قانون  کار به کارگیری اتباع افغانستانی در ایران غیر قانونی است.

این قاضی در ادامه خواست همانطور که برای استحکام بنا از مهندس ناظر برای ساختمان سازی استفاده می شود بهتر است برای استخدام افراد نیز نظارتی وجود داشته باشد.