خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, اصناف, کارگران  >  ماهها معوقات مزدی در سه واحد صنفی مختلف

ماهها معوقات مزدی در سه واحد صنفی مختلف

خبرگزاری هرانا ـ شاغلان سه واحد صنفي مختلف از جمله حدود ۲۰۰ کارگر پیمانی شهرداری دزفول در استان خوزستان، کارگران شاغل در پروژه ساخت روگذر و زیرگذر شهر...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط