خبرگزاری هرانا

    خانه  > کارگران  >  مظفر صالح نیا به دادگاه احضار شد

مظفر صالح نیا به دادگاه احضار شد

خبرگزاری هرانا ـ مظفر صالح، فعال کارگری نیا به شعبه چهارم بازپرسی دادگاه سنندج احضار گردید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه ازاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۴ مرداد ۹۵ مظفر صالح نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی احضار یه شعبه چهارم بازپرسی دادگاه سنندج، ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر به این شعبه بازپرسی مراجعه و آخرین دفاعیات خود را نسبت به اتهامات وارده ارائه نمود.

در این جلسه بازپرسی، رئیس شعبه اتحادیه آزاد کارگران ایران را غیر قانونی عنوان کرده و مظفر صالح نیا را به تبلیغ علیه نظام و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران متهم نموده و همچنین در رابطه با حمای از سایر فعالین کارگری مورد بازجوئی قرار داد.

مظفر صالح نیا روز اول تیر ۹۵ توسط مأموران اطلاعاتی سنندج در محل کارش بازداشت و بعد از ۱۹ روز با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به همراه هاشم رستمی که او هم قبل از مظفر بازداشت شده بود، روز ۱۹ تیر آزاد گردید. اتهامات وارده توسط دستگاه قضائی به مظفر، عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران و قعالیتهای کارگری و برای هاشم رستمی نیز فعالیتهای کارگری عنوان گشته است.

روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۹۵ نیز شریف ساعدپناه، دیگر فعال کارگری به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و به مدت چند ساعت مورد بازجویی در اداره اطلاعات قرار گرفت.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید