خانه  > آرشیو, کارگران  >  معطلی کارگران اخراجی مدیران خودرو برای دریافت سنوات

معطلی کارگران اخراجی مدیران خودرو برای دریافت سنوات

خبرگزاری هرانا ـ با گذشت 8 ماه از اخراج حدود 100 نفر از کارگران کارخانه «مدیران خودرو»، هنوز کارفرما مطالبلت مربوط به حق سنوات کارگران اخراجی را پرداخ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط