خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, سایر گروهها  >  بررسی قصاص چشمی که در دعوای خیابانی کور شد

بررسی قصاص چشمی که در دعوای خیابانی کور شد

خبرگزاری هرانا ـ پزشکی قانونی از سوی قضات دادگاه جنایی تهران مأموریت یافت تا امکا�...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط