احسان شاه‌قاسمی در حالی به مجازات مرگ محکوم شده که رسانه‌های ایران سال گذشته خبر داده بودند علت اصلی مرگ علی خلیلی را «کوتاهی بیمارستان‌ها در پذیرش و درمان وی» اعلام کرده بودند.