خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  اعتصاب کارگران واگن پارس اراک

اعتصاب کارگران واگن پارس اراک

خبرگزاری هرانا - واگن پارس اراک با حدود ۹۰۰ نفر پرسنل، قدمتی حدود ۴۰ سال و مساحتی حدود ۳۳ هکتار به عنوان یک شرکت مادر در حوزه صنعت ریلی شناخته شده و م...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط