خبرگزاری هرانا

    خانه  > آرشیو, کارگران  >  فردا؛تجمع اعتراضی کارگران یک کارخانه تعطیل شده در قم

فردا؛تجمع اعتراضی کارگران یک کارخانه تعطیل شده در قم

خبرگزاري هرانا - تعدادي از کارگران کارخانه تعطیل شده چینی حمید، فردا مقابل در ادار...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط