خانه  > آرشیو, کارگران  >  تعلیق از کار فعالین سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه دارد

تعلیق از کار فعالین سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه دارد

خبرگزاری هرانا - یکی دیگر از کارکنان اتوبوس رانی تهران و حومه توسط کمیته انظباطی تعلیق از کار شد. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، آقای ناصر ...

برای دسترسی به آرشیو خبرگزاری هرانا شما به مجوز نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر با این خبرگزاری حقوق بشری از طریق فرم مربوطه، تماس بگیرید

مطالب مرتـبط